Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Produkter

Produktlistan innehåller alla produkter som säljs. För att se hela listan med produkter, välj "Sök" utan att välja ett filter. Du kan också välja att filtrera produkterna med ett eller flera av följande filter för att lättare hitta vad du söker:

 • "Typ" exempelvis "Vara".
 • "Grupp" exempelvis "Bokning konferenslokaler".
 • "Etikett" exempelvis "Kök".
 • "Visa", välj att enbart visa "Aktiva" (produkter som ingår i vald anläggnings sortiment), "Ej använda" (produkter som inte ingår i vald anläggnings sortiment), eller "Borttagna produkter" (produkter som har raderats).
 • "Sök" exempelvis "Äpple".

För att välja vilka kolumner som ska visas, högerklicka i tabellhuvudet. En dialogruta kommer att visas där du kan markera de kolumner du vill se.

Knapparnas funktion:

 • "Kopiera" gör en kopia av markerad produkt (användbart när flera liknande produkter ska skapas).
 • "Ny" skapar en ny produkt.
 • "Visa" visar vald produkt (alternativt dubbelklicka).
 • "Radera" raderar valda produkter.
 • "Rapport" skapar en rapport för de valda (blåmarkerade) produkterna.
 • "Stäng" stänger dialogen.

Kontrollera konton (avancerat)

Produkter > Produkter > Verktyg > Kontrollera konton

Knapparnas funktion:

 • "Otillåtna konton" visar alla produkter som är kopplade till konton som inte har kryssrutan "Används på produkter" eller kopplade till konton som är raderade.
 • "Felaktig momsgrupp" visar alla produkter som är kopplade till en annan momsgrupp än den som angetts på kontot.
 • No labels