Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Produktgrupper

Produkter > Inställningar > Produktgrupper

Produktgrupper delar in era produkter i grupper som gör dem mer lätthanterliga. Grupperna kan ordnas i hierarkier med över- och undergrupper, t.ex. en övergrupp "Träningskort" med undergrupperna "Förbetalda kort" och "Autogirokort".

Skapa en produktgrupp

 1. Produkter > Inställningar > Produktgrupper, klicka på "Ny".
 2. Ge produktgruppen ett namn.
 3. Välj om produktgruppen ska visas i kassamenyn (för att gruppen ska visas måste den också innehålla en eller flera produkter som ska visas i kassamenyn).
 4. Om gruppen ska vara en undergrupp till en annan grupp, välj denna i "Undergrupp till".
 5. Färger på produktgrupper gäller när produktgruppen skall visas i kassan.
 6. Klicka "OK".

Undergrupp

Undergrupper kan användas på alla produkttyper. Det är möjligt att skapa undergrupper till undergrupperna. Antalet undergrupper till en produktgrupp är obegränsat och antalet nivåer av undergrupper är obegränsat.

Välja produktgrupp på en produkt

 • Produkter - Produkter
 • Sök fram produkten du vill ändra på, markera och klicka på "Visa" eller dubbelklicka
 • Välj produktgrupp på vänster sida

 

Hur produktgrupper används

 • Påverkar hur produkter visas i kassan (om inte kassasidor används).
 • Gör det lättare att hitta en produkt i produktlistan.
 • Gör att du kan se samlad statistik för försäljningen av produkter som tillhör denna grupp.
 • Gruppering av typer på internetbokning av gruppaktiviteter
 • No labels