Child pages
 • Produktetiketter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Inställningar > Produktetiketter

Produktetiketter används för att definiera ett förutbestämt urval av produkter, bl.a. på planeringslistor.
Planeringslistor för de olika produktetiketterna kan skapas under Bokning > Planeringslistor.
Produkter från alla produkttyper kan ingå i samma produktetikett och en produkt kan ingå i flera produktetiketter.

Registrera en ny produktetikett

 1. Gå till Produkter > Inställningar > Produktetiketter.
 2. Klicka på "Ny".
 3. Ett nytt dialogfönster öppnas. Skriv in namnet på produktetiketten. Välj ett namn som tydligt beskriver dess innehåll eller syfte.
 4. Klicka på "OK" för att godkänna registreringen eller klicka på "Avbryt" för att ångra registreringen.

Ändra namn på en produktetikett

 1. Gå till Produkter > Inställningar > Produktetiketter.
 2. Markera aktuell produktetikett och klicka på "Visa" alternativt dubbelklicka.
 3. Ändra namnet.
 4. Klicka på "OK" för att godkänna ändringen eller klicka på "Avbryt" för att ångra ändringen.

Ta bort en produktetikett

Det går inte att ta bort en etikett som innehåller produkter. På varje produkt som ingår i produktetiketten ska därför kopplingen till etiketten först tas bort, se längre ner i detta dokument.

 1. Gå till Produkter > Inställningar > Produktetiketter.
 2. Markera aktuell produktetikett och välj "Radera".
 3. Klicka på "OK" för att godkänna borttaget eller klicka på "Avbryt" för att ångra borttaget.

Vilka produkter ingår i produktetiketten?

Det går att filtrera fram produkter med en viss etikett med hjälp av produktlistan (Produkter > Produkter).

Ändra innehållet i en produktetikett

Ändra ingående produkter i en produktetikett genom att lägga till eller ta bort produktetikettskopplingar på produkterna.

Lägg en etikett till en produkt

 1. Gå till Produkter > Produkter och sök fram produkten. För mer information om sökning, se Produktlista.
 2. Koppla produkten till produktetiketten genom att markera produktetiketten under fliken "Basuppgifter", fältet "Produktetiketter". Markera genom att klicka på produktetiketten så den blir färgad.
 3. Klicka på "OK" för att godkänna ändringen eller klicka på "Avbryt" för att ångra ändringen.

Ta bort en etikett från en produkt

 1. Gå till Produkter > Produkter och sök fram produkten. För mer information om sökning, se Produktlista.
 2. Ta bort kopplingen till produktetiketten genom att avmarkera produktetiketten under fliken "Basuppgifter", fältet "Produktetiketter". Avmarkera genom att klicka på produktetiketten och den färgade markering är borta.
 3. Klicka på "OK" för att godkänna ändringen eller klicka på "Avbryt" för att ångra ändringen.
 • No labels