Child pages
  • Prisstyrande resurser
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Exempel
En tjänst för bokning av en konferenslokal för en halv dag skapas så att tjänsten begränsar tidbokningen till en halv dag. Det finns två (2) st möjliga lokaler att boka, en stor lokal som kostar 1000:- och en liten lokal som kostar 500:- att boka en halv dag. Man vill kunna använda tjänsten för bokning av halvdagar oavsett vilken lokal som bokas men vill naturligtvis ta betalt efter vad den bokade lokalen kostar. På fliken "Resursbehov" för halvdagstjänsten markeras därför "Prisstyrande" för att låta priset på den resurs man valt få sätta priset, priset för den lilla eller den stora lokalen.

  1. Skapa tjänsten "Halvdagsbokning" och ange vilka resurser, i vårt exempel är det konferenslokaler, som ska vara möjliga att boka med denna tjänst.
  2. Markera att resursen ska vara prisstyrande på fliken "Resursbehov".
  3. På prisfliken i fältet "Priser för resurs", kan nu priset sättas för varje resurs som angavs som möjlig att boka.
  • No labels