Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Inställningar > Prislistor

Prislistor ger möjlighet till flera prissättningar på samma produkter, t.ex. medlemspriser eller avtalspriser. Här namnges de prislistor som ska användas men de har ännu inget innehåll eller påverkan på priserna.

Innehållet i prislistorna byggs upp genom att man på varje enskild produkt anger vilken/vilka prislistor som reglerar priset på just denna produkt. Välj att tillämpa prissättningen på en person/organisation genom att välja prislista på personkortet/organisationskortet. De kunder/organisationer, som på sitt personkort/organisationskort tilldelats t.ex. prislistan "Medlemspris", får när de köper en produkt betala det pris som på produkten har registrerats med ett medlemspris.

Du kan även välja att koppla prislistan till en rättighet som följer av ett abonnemang under Produkter > Inställningar > Rättigheter. Varje abonnemang ger vissa rättigheter, t.ex. guldpass ger inpasseringsrättigheter till alla läsare men kan även ge rättigheten att köpa produkter enligt en viss prislista.

Prislistor kan användas på:

 • Organisation
 • Enskild kund/person
 • Rättigheter
 • Produkter

Giltighetstid för prislistor

Man kan skapa prislistor för olika tidsperioder, man kan alltså skapa sin prislista i förväg och säga att den träder i kraft 2020. Giltighetstid för en prislista registreras i samband med att en produkt kopplas till en prislista. Tiden anges på produktens prisflik, se Objektet pris.

Scheman

Med hjälp av scheman kan ni ytterligare styra prisernas giltighetstid. Ange under vilka tider som prislistans priser ska gälla genom att "öppna" dessa tider med hjälp av ett schema. Under de tider som schemat inte är öppet kommer produktens standardpris att användas vid prissättning.

Aktuella produkter i en prislista

För att se vilka produkter som använder en specifik prislista gör ni såhär:

 1. Produkter > Produkter
 2. Sök fram alla produkter. Eventuellt kan ni begränsa antalet produkter om ni vet att prislistan endast används av en viss produkttyp.
 3. Öppna den första produkten i listan.
 4. Gå till prisfliken och kontrollera om aktuell prislista används. Stega er framåt till nästa produkt genom att klicka på pilen för "Nästa" och gå igenom era produkter.

Ändra pris i en prislista

Eftersom prislistorna byggs upp genom att man på varje enskild produkt anger vilken/vilka prislistor som reglerar priset, behöver ni ändra priset på de produkter som berörs av prisändringen.

 1. Öppna aktuell produkt från produktlistan (Produkter > Produkter)
 2. Gå till prisfliken.
 3. Markera aktuell prislista i fältet för priser och klicka på "penna/pappersikononen" ("Visa").
 4. Ändra priset.
 5. Verifiera ändringen av prislistan pris genom att klicka på "OK".

Ta bort en prislista

För att ta bort en prislista under Produkter > Inställningar > Prislistor, får prislistan inte användas av några produkter. Observera att detta gäller såväl "Aktiva" som "Ej använda" och "Borttagna" produkter. Ni kan därför behöva gå igenom produktlistan för samtliga produktstatusar för att hitta alla produkter som använder den aktuella prislistan.

När en prislista har raderats tas den automatiskt bort från de organisations- och personkort samt rättigheter där den tidigare angivits. För abonnemang som tidigare haft rättighet till ett särskilt pris vid köp av utvalda produkten försvinner nu denna rättighet till dessa priser.

Ta bort produkter från en prislista

 1. Öppna aktuell produkt från produktlistan (Produkter > Produkter).
 2. Gå till prisfliken.
 3. Markera aktuell prislista i fältet för priser.
 4. Ta bort prislistan genom att klicka på ikonen "Soptunna".
 5. Verifiera borttaget av prislistan genom att svara "Ja" på frågan "Är du säker på att du vill radera markerad post?" eller svara "Nej" för att ångra borttaget.

Exempel på tillämpning av prislistor: Medlemspriser

 1. Skapa en prislista under Produkter > Inställningar > Prislistor, exempel "Medlem".
 2. Gå in på produkten och skapa ett till pris. Välj prislista "Medlem". Antingen anger du ett annat pris, eller anger du en rabatt (som dras från ordinarie).
 3. Under Produkter > Inställningar > Rättigheter går du in på de rättigheter som ska få rabatt och väljer prislista "Medlem".
 4. Prislistan tillämpas bara så länge kunden har ett giltigt abonnemang.
 • No labels