Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns flera sätt att hantera prisättning i BRP. Prisstyrande resurser gör att tjänster kan variera i pris beroende på vilken resurs (t.ex. lokal) som bokas.

Beräkning av prissättning

 1. I första hand används "Manuellt pris" - om det används.
 2. I de fall som kunden har tillgång till flera prislistor kommer det lägsta priset enligt alla prislistor man har tillgång till att gälla. I de fall som både prislista och rabatt angetts kommer prislistans pris att gälla och ingen rabatt kommer att ges.
 3. Om ingen prislista angetts utan kunden har tilldelats rabatt kommer rabatterat pris på standardpriset att gälla.
 4. Om varken prislistor eller rabatt angetts kommer standardpriset att gälla.

Exempel på priser och prislistor på flera anläggningar

Standardpris är det vanliga priset "alla" betalar. Detta är alltid det dyraste alternativet. Standardpriset kan vara olika på olika anläggningar, men man kan också ha en fallback. Om det finns ett pris för en anläggning appliceras det, annars väljer man fallbacken.

Standardpris på flera anläggningar

I exemplet på bilden så kostar produkten alltid 100 SEK när den köps från anläggning 1, 200 SEK från anläggning 2 och 300 SEK från anläggning 3. Övriga anläggningar kostar det 10 SEK.

Standardpris och prislista

Prislistor är till för att ge rabatterat pris. T ex för VIP-personer, medlemmar eller studenter. Det ger aldrig ett dyrare pris. Här är ett exempel med standardpris och en till prislista

Det finns inget stöd för följande fall, dvs att det är dyrare för studenter. Eftersom alla har tillgång till standardprislistan samt sin egen prislista så kommer studenter i fallet ovan betala 100 SEK.

Standardpris, anläggningspris och prislista i kombination

När man kombinerar dom två fallen - standardpris och prislistor fungerar det som följande:
Alla har tillgång till en standardprislista, så om det inte finns en standardprislista på anläggningen så väljs fallbackprislistan istället.

Exempel 1

I fallet ovan kommer det kosta 100 SEK för studenter, även på anläggning 1. Eftersom anläggning 1 inte har en standardprislista så kommer studenter på anläggning 1 få det billigaste priset från 2 understa prislistorna.

Exempel 2
​​

Eftersom anläggning 1 nu har en standardprislista och en prislista för studenter så kommer produkten kosta 250 SEK på anläggning 1 både för studenter och alla andra (extersom standardprislistan på anläggningen är billigare än studentprislistan på anläggningen).
För anläggning 2 så kommer det kosta 100 SEK för vanliga personer (pga fallback-standardprislistan) men studenter betalar endast 50 SEK (eftersom deras prislista på anläggnigen är billigare än standardprislistan som man skulle få).
För andra anläggningar så är standardpriset billigare än studentpriset, så studenter och vanligt folk får alla betala 100 SEK.

Så för anläggning så är det "bästa träff" som ger priset, men prislistor kan bara rabattera standardpriset.

Priser på Bolagsnivå

En ny implementation i Cloud tillåter användare att skapa priser på bolagsnivå. Dessa appliceras på produkter efter anläggning, men före standardpriser. Dessa bolagspriser är användbara för företag med stora mängder anläggningar på varje bolag.
Med bara anläggningpriser så var företag tvungna att skapa ett pris per anläggning som inte skulle använda sig av standardpris, även om alla priser var identiska. Med bolagspris så behövs inte detta. Denna implementering är inte tillgänglig i Classic.

Exempel

Bolag och anläggning visas i samma kolumn. Bolag skiljer sig från anläggningar genom att visas i fetstil. Kolumnen sorteras så att alla anläggningspriser hamnar under bolagspriser, och bolagspriser hamnar under standardpriser.
I ovan exempel så kommer produkter med denna prislista få anläggningspriser på anläggning 1 och 3, men ett bolagspris på anläggning 2.  Om det finns anläggningar utöver 1 och 3 som inte finns med under bolag 1 så får de standardpris.
När flera priser är satt på samma bolag så är det övriga regler som gäller.

Exempel på datumstyrd prissättning

Exempel:
Priset på en Gainomax höjs vid årsskiftet

 1. Gå till "Prisfliken" på produkten och registrera de olika priserna.
 2. Registrera priset 2011:
  • Start: 2011-01-01 00:00
  • Slut: 2012-01-01 00:00
  • Pris: 25kr
 3. Registrera priset 2012 och framåt:
  • Start: 2012-01-01 00:00
  • Slut:
  • Pris: 30kr
Om man bokar in en Gainomax 2011-12-31 kommer den att kosta 25:-, bokar man in den 2012-01-01 kommer den att kosta 30:- även om man gör bokningen redan under 2011.

Prisavvikelse

 1. Gå till Produkter - Inställningar - SchemanSkapa Ny
 2. Skriv ett väl beskrivande namn och klicka sedan på ny schemaperiod
 3. Skriv samma namn som ovan för schemaperioden
 4. Välj startdag och slutdag. Om det ska vara tills vidare, lägg en slutdag några år fram i tiden
 5. Låt antal veckor vara 1.
 6. Skriv in vilka tider på vilka dagar du vill att schemat ska gälla (alltså dom tiderna som vi vill ha ett annat pris)
 7. Klicka sedan på OK
 8. Gå till Produkter - Produkter. Välj fliken pris.
 9. Klicka på papper/stjärna-ikonen för "Ny"
 10. Välj din anläggning (om det finns flera val)
 11. Pristlista (standard är den som används om man inte har någon annan)
 12. Välj ditt nyskapade schema
 13. Start och sluttid för priset. Ett tomt slut betyder tills vidare, alltså så länge schemat är aktivt
 14. Välj pris

Procentuell rabatt för person eller organisation

Denna funktion används sällan eftersom man i regel inte vill ge samma rabatt på alla produkter.

Kan användas på:

 • Organisation - En procentsats kan anges i fältet "Rabatt" på organisationskortet. Denna procentsats gäller rakt över på allt som personer kopplade till organisationen köper. Dock inte om produkten i fråga finns på en prislista som kunden har rätt till.
 • Enskild kund/person - En procentsats kan anges i fältet "Rabatt" på personkortet. Denna procentsats gäller rakt över på allt som personen köper. Dock inte om produkten i fråga finns på en prislista som kunden har rätt till.

Mängdrabatt

Produkter > Produkter, leta upp produkten och dubbelklicka/välj "Visa", flik "Mängdrabatt".

Förklaring till uppgifter på "Mängdrabatt"

Rabatt ges:

Rabatt kan sättas för att gälla "Stegvis" eller "För alla". Att sätta rabatten stegvis innebär att det bara är på de enheter som överstiger Fr.o.m. enhet som rabatten slår in.

Fr.o.m. enhet:

Anger vid vilket antal enheter som mängdrabatten börjar gälla.

Rabatt:

Hur stor del av priset (i procent) som ska dras av när mängdrabatten gäller.

Exempel:
Pris på produkten är 100 kr och rabatten ska ges stegvis enligt följande:

Fr.o.m enhet

Rabatt(%)

10

10

20

20

30

30

Beräkning av priset för 12 enheter

Kunden ska betala fullt pris på den första 9 enheterna:
9 enheter * 100 kr = 900 kr

Fr.o.m enhet nr 10 ges 10% rabatt:
3 enheter * 100 kr med 10% rabatt = 270 kr

Summa att betala blir 900 + 270 = 1170 kr

Beräkning av priset för 25 enheter

Kunden ska betala fullt pris på den första 9 enheterna:
9 enheter * 100 kr = 900 kr

Fr.o.m enhet nr 10 ges 10% rabatt och fr.o.m enhet nr 20 får kunden 20% rabatt:
10 enheter (enhet nr 10 t.o.m enhet nr 19) * 100 kr med 10% rabatt = 900

Fr.o.m enhet nr 20 ges 20% rabatt:
6 enheter * 100 kr med 20% rabatt = 400

Summa att betala blir 900 + 900 + 400 = 2200 kr

Beräkning av priset för 45 enheter

Kunden ska betala fullt pris på den första 9 enheterna:
9 enheter * 100 kr = 900 kr

Fr.o.m enhet nr 10 ges 10% rabatt och fr.o.m enhet nr 20 får kunden 20% rabatt:
10 enheter (enhet nr 10 t.o.m enhet nr 19) * 100 kr med 10% rabatt = 900

Fr.o.m enhet nr 20 ges 20% rabatt och fr.o.m enhet nr 30 får kunden 30% rabatt. Antalet enheter som överstiger 30 ger 30% rabatt:
26 enheter (enhet nr 20 t.o.m enhet nr 45) * 100 kr med 30% rabatt = 1620 kr

Summa att betala blir 900 + 900 + 1620 = 3420 kr.

 • No labels