Child pages
  • Pricka av en gruppaktivitets deltagare
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Manuell "avprickning" av närvarande personer på en gruppaktivitet

  1. Dubbelklicka på gruppaktiviteten i bokningsvyn. Nu öppnas dialogfönstret "Gruppaktivitet". Under fliken "Deltagare" visas alla inbokade deltagare.
  2. Markera den person som ankommit.
  3. Klicka i fältet "Ankom" på aktuell person. Fältet markeras med en bock. Markeringen kan tas bort genom att ni klickar på markeringen igen.
  4. Kunden är nu "avprickad" och BRP registrerar att personen utnyttjar sin bokade plats.

Automatisk "avprickning" av närvarande personer på en gruppaktivitet

När en kund drar sitt kort i en läsare som är konfigurerad att användas för avprickning på gruppaktiviteter inom det tidsintervall som ställts in prickas deltagaren av automatiskt.

Kontakta BRP:s support om ni vill att de ska aktivera automatisk avprickning för en läsare (Inställningar > Läsare och fältet "Används till avprickning").

Ta bort en "avprickning" på en gruppaktivitet

  1. Dubbelklicka på gruppaktiviteten i bokningsvyn. Nu öppnas dialogfönstret "Gruppaktivitet" och fliken "Deltagare".
  2. Ta bort krysset till höger om deltagarens namn.
  3. Klicka "OK" för att spara ändringarna och lämna dialogen.

Manuell "avprickning" i BRP Online

Vid manuell avprickning i BRP Online finns det stöd att skapa en inpassering när deltagaren markeras som ankommen.
Detta gör att klipp kan dras från kunden.
Detta gäller bara deltagare som är kopplade till en person i BRP.
För att detta ska fungera krävs det att inställningen "cardReaderForParticipantCheckinPassageTry" sätts till läsaren som ska användas för att skapa inpasseringen.
Om en deltagare markeras först som ankommen och sedan som ej ankommen, ångras inpasseringen och en ny skapas när deltagaren markeras som ankommen.
  • No labels