Child pages
  • Planeringslistor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Planeringslistor

Bokning > Planeringslistor

En planeringslista visar bokningar under en tidsperiod. Endast bokningar som hör till den aktuella anläggningen visas. Ni kan välja att filtrera bokningarna efter:

Fr.o.m:

Ange fr.o.m vilket datum som aktuella bokningar ska sökas.

T.o.m:

Ange t.o.m vilket datum som aktuella bokningar ska sökas.

Produktetikett:

Ange för vilken produktetikett ni vill se aktuella bokningar. Mer information om Produktetiketter.

Resursetikett:

Ange för vilken resursetikett ni vill se aktuella bokningar. Mer information om Resursetiketter.

Bokningsetikett:

Ange för vilken bokningsetikett ni vill se aktuella bokningar. Mer information om Bokningsetiketter.

Resurs:

Ni kan välja att filtrera bokningarna efter resurs för att skapa ett schema för en anställd eller för en lokal, eller på avdelning.

Gruppera på beställning:

Normalt visas alla bokningar kronologiskt, men ni kan också välja att gruppera bokningar som tillhör samma beställning. Markera detta fält för gruppering på beställning.

Visa möblering:

 

Anpassning av planeringslistor

Etiketter kan användas för att anpassa planeringslistor efter verksamhetens behov.

Exempel:
Vilka konferenslokaler i Stora huset behöver förberedas för kaffeservering?
Verksamheten har registrerat resursetiketten "Stora huset" och kopplat alla bokningsbara konferensrum belägna i Stora huset till denna etikett. De har även registrerat produktetiketten "Kaffeservering" och kopplat tjänsterna för kaffebokning till denna etikett.
För att få en planeringslista som visar vilka rum som bokats för kaffeservering i Stora huset en viss dag anges aktuellt datum som datumintervall, produktetiketten "Kaffeservering" och resursetiketten "Stora huset".

Önskar ni se alla bokningar för t.ex. en viss produktetikett (anges i fältet produktetikett) ska övriga sökfält lämnas orörda och endast aktuellt tidsintervall anges. Samma sak gäller vid sökning på övriga etiketter.

  • No labels