Child pages
  • Planera en gruppaktivitet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Planera gruppaktivitet

När du planerar in (schemalägger) en gruppaktivitet utgår du alltid från en gruppaktivitetsprodukt som innehåller information om aktivitetens namn, resursbehov, antal platser m.m.

Inplanering av gruppaktiviteter

En gruppaktivitet planeras in på följande sätt:

  1. Stäng eventuell öppen bokningspanel.
  2. Markera en tidpunkt och en resurs i bokningsvyn.
  3. Tryck 'B' eller klicka på "Boka".
  4. Sök upp den person som är ansvarig för schemaläggningen av gruppaktiviteten (förmodligen du).
  5. Om gruppaktiviteten är den första i en serie av repeterande gruppaktiviteter, markera "Repeterande", markera vilka veckodagar gruppaktiviteten ska repeteras på den valda tiden samt hur länge den ska repeteras.
  6. Slutför bokningen genom att gå vidare i alla dialogsteg med hjälp av "F2".
  7. Stäng beställningspanelen, så att den beställning du nyss skapade bara innehåller en enda serie med gruppaktiviteter. Detta gör det enkelt att avboka eller ändra en hel serie med gruppaktiviteter.

Gruppaktiviteten hamnar på en beställning på den person som planerat in den, men utan att den medför någon kostnad.

En extern kommentar på en gruppaktivitet visas i internetbokningen.

Ange antal deltagare vid bokning

Om inställningen "Ange antal för gruppaktiviteter vid bokning" aktiverats kan antal deltagare och dropinplatser som skiljer sig från de som ställts in på produkten anges vid planeringstillfället. BRP kommer ihåg hur många deltagare som senast användes när en viss produkt bokades i en viss lokal. 

Denna inställning är lämplig när samma gruppaktivitetsprodukt används i flera lokaler med olika storlek.

Alla systeminställningar kan ställas in per anläggning. Den anläggning som används när detta värde slås upp är den anläggning som den vy man bokar in gruppaktiviteten är kopplad till.

  • No labels