Child pages
  • Personkortet - Meddelanden
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Internt meddelande:

Ett besked om att det finns ett kundmeddelande visas för personalen när kunden söks upp i BRP, t.ex. när personens personkort öppnas, i inpasseringsfönstret när kunden passerar in samt när personalen bokar in kunden i BRP.
Parametern Inställningar > Inställningar (Visning) > "Dölj internt meddelande" hindrar meddelandet från att visas på personkortet om man inte aktivt väljer att se innehållet.

Anteckningar:

Visas endast här i meddelandefliken. Om man väljer "Endast synlig för mig" visas texten bara för den som har skrivit in den.

Kundmeddelanden:

Ett besked om att det finns ett kundmeddelande visas för personalen när kunden söks upp i BRP, t.ex. när personens personkort öppnas, i inpasseringsfönstret när kunden passerar in samt när personalen bokar in kunden i BRP.
Om ni har en kundkiosk får kunden ett besked om att det finns ett meddelande när kunden loggar in i denna. Använder ni webbokning kan kunden även läsa meddelandet på "Min Sida".

När personalen/kunden öppnar kundmeddelandet öppnas en översikt över alla meddelanden som inte är lästa. Om kunden inte markerar det öppnade meddelandet som läst återkommer beskedet och meddelandet att ligga kvar och fliken "Meddelanden" är röd på personkortet.

  • No labels