Child pages
  • Personkortet - Marknad
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avtalsvillkoren för registrering har accepterats:

Datum för när kund godkände registrering av dennes personuppgifter

Avdelning:

Om personen tillhör en organisation kan du här ange vilken avdelning personen tillhör i den organisationen.

Tjänstetitel:

Den tjänst eller position som en person har i en organisation. Välj bland de tjänstetitlar som registrerats under Kontaktregister > Inställningar > Tjänstetitlar.

Kategori:

Välj bland de personkategorier ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Personkategorier. Personen kan endast tillhöra en kategori.

Region:

Används för att definiera geografiska regioner som sedan används för att gruppera kunder. Välj bland de regioner ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Region.

Grupper:

Välj bland de persongrupper ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Persongrupper. Personen kan tillhöra flera persongrupper.

Förmånsstatus:

Välj bland de förmånsstatusar ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Förmånsstatus.

Kundansvarig:

Ange den person som är ansvarig för denna kund. Välj bland de personer som ni tidigare registrerat som anställda.

Säljstatus:

Välj bland de säljstatusar ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Inställningar > Säljstatus.

Aktiviteter:

En marknadsaktivitet är en kundkontakt, typen anger hur kontakten såg ut, om det t.ex. var inkommande/utgående samtal eller besök, brev in/ut. Det går att få ut statistik både per person och typ och allt. Se även Marknadsaktiviteter (statistik).

Vad betyder ikonerna?

Papper/snöflinga (Ny) Skapa en marknadsaktivitet.
Papper/penna (Visa) Öppnar/visar markerad marknadsaktivitet.
Soptunna (Radera) Tar bort markerad marknadsaktivitet.
Brev/penna (E-post) Öppnar e-postfunktionen för skapande/utskick av E-post. Utskicket skapar en marknadsaktivitet.
Mobiltelefon (SMS) Öppnar SMS-funktionen för skapande/utskick av SMS. Utskicket skapar en marknadsaktivitet.

  • No labels