Child pages
  • Personkortet - Kundjournal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anteckningar som skrivits in via personkortets kundjournal kan enbart läsas och administreras från personkortet.

Skapad:

Visar datumet när anteckningen skapades. Detta datum genereras automatiskt av BRP och kan inte ändras.

Användare:

Visar namnet på den person som skapat anteckningen. Genereras automatiskt av BRP och kan inte ändras.

Produkt:

På de anteckningar som skapats på en tjänstebokning visas här den produkt som tjänstebokningen avsåg.

Typ:

Visar vilken typ journalanteckningen tillhör. Om anteckningen gjorts på en tjänstebokning sätts denna automatiskt till den typen som är angiven på tjänsteprodukten. Typen kan ändras i efterhand av skaparen.

Anteckning:

Här skriver ni de uppgifter som avser den aktuella kunden.

Start:

Ange ett startdatum och klockslag för det tidsintervall som anteckningen avser. Uppgifterna är inte obligatoriska och behöver inte anges. För anteckningar som skapats på en tjänstebokning visas här tjänstebokningens starttid men kan ändras i efterhand.

Slut:

Ange slutdatum och klockslag för det tidsintervall som anteckningen avser. Uppgifterna är inte obligatoriska och behöver inte anges. För anteckningar som skapats på en tjänstebokning visas här tjänstebokningens slutttid men kan ändras i efterhand.

  • No labels