Child pages
  • Personkortet - Ekonomi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fakturadagar:

Antal dagar om annat än standard som satts i systemets inställningar under Inställningar > Inställningar (Faktura) > "Fakturadagar" och "Fakturadagar för web".

Total skuld:

Den totala skulden för kundkonto och fakturor.

Skuld:

Visar hur stor kundens skuld på kundkontot är just nu. Klicka på "Fakturera" för att skapa en faktura på kundens skuld.

Kreditgräns:

Här anger du hur stor kundens totala skuld får lov att vara.

Fakturaadress kundkonto:

Ange till vilken adress fakturan på kundkontot ska skickas genom att välja "Automatiskt", "Fakturaadress" eller "Adress" från listan.

Transaktioner:

Här visas alla transaktioner som gjorts på kundens kundkonto.

Medgivande:

Här kan du visa eller skapa ett autogiromeddelande för personen. Ett autogiromedgivande innebär att du kan debitera en person via autogiro.

Log:

Här visas historik för autogirotransaktioner som gjorts.

Resultatenhet:

Om man vill ha ekonomisk uppföljning per person (mycket ovanligt).

Har betalt inskrivningsavgift:

Visar om personen har betalat en inskrivningsavgift.

  • No labels