Child pages
  • Personkortet - Bokningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Visar alla kundens bokningar, t.ex. tjänstebokningar, platsbokningar på gruppaktiviteter och arrangemang samt abonnemangsbokningar.

Ni kan välja att visa kundens bokningar genom att klicka på:

Knappnamn

Ger resultat

Alla

Kundens samtliga bokningar i BRP (se under Historik för att se avbokade bokningar).

Kommande

Bokningar med startdatum dagen efter aktuell sökdag.

Datumintervall

Välj att visa de bokningar som har ett startdatum inom valt datumintervall.

Historik

Detaljerad information om ändringar av respektive bokning. Se "Resultat i Historiken" nedan för mer information.

Resultat

Kolumn

Förklaring

Tid

Bokningens starttid.

Produkt

Namnet på den bokade produkten.

Beställning

Beställningsnummer på den beställning där bokningen ingår. Ni kan gå till aktuell beställning genom att markera aktuell bokning och sedan klicka på ikonen för "Beställning"

Pris, ex moms

Priset på bokningen exkl moms.

Pris, ink moms

Priset på bokningen inkl moms.

Deb

"Ja" om bokningen är debiterad och "Nej" om bokningen är odebiterad.

Resultat i Historiken

Exempel på aktiviteter på bokningar som loggas:

  • Nya bokningar.
  • Debiteringar.
  • Avbokningar.

Meddelande

Förklaring

Ej preliminär, Nollat utgångstid

Detta meddelande skapas då avbokningsrutinen för inaktiva internetbokningar går igenom "glömda" bokningar och tar bort de som ska tas bort. Just "Ej preliminär. Nollat utgångstid" betyder att rutinen har tagit bort den flaggan på bokningen som säger att bokningen har glömts.
Gruppaktiviteter avbokas aldrig på detta vis då de aldrig är preliminära men de kommer ändå med i rutinen, därför skapas detta meddelande på alla bokningar. Även för avbokade bokningar så skapas detta meddelande, då beställningen ligger kvar tom och kommer med i borttagningsrutinen, det är därför det ibland ser ut som att hon har flera bokningar på samma dag men det har hon egentligen inte.
För gruppaktiviteter kan ni helt ignorera detta meddelande.

Status ändrat till debiterat

Visar vid vilken tidpunkt som bokningen debiterades.

  • No labels