Child pages
  • Personkortet - Basuppgifter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vänster kolumn

Kundnummer:

Unikt nummer som används som kundnummer. Tilldelas automatiskt av systemet när personen sparas första gången. Värdet kan sättas manuellt vilket vanligtvis kommer till nytta om man har förtryckta lojalitetskort eller liknande.

Organisation:

Om personen tillhör en organisation så sätts den här. Det går att söka och välja en organisation. Om organisationen inte finns kan man välja att skapa ny efter att man gjort en sökning. Det går också att visa vald organisationen eller att välja bort så att personen inte längre tillhör någon organisation.

Tele hem:

Telefonnummer till personens bostad.

Tele arb:

Telefonnummer till personens arbete.

Tele mobil:

Telefonnummer till personens mobiltelefon. Numret används också om du skickar SMS till personen.

Tele fax:

Telefonnummer för att skicka fax till personen.

E-postadress:

E-postadress att använda för att skicka e-post till personen. Det finns en inställning för huruvida det ska gå att lägga till en person med e-post som redan finns i kontaktregistret.

Adress:

Den adress som används för att skicka post till personen.

Fakturaadress:

Om fakturaadressen skiljer sig från vanliga adressen så anges fakturaadressen här.

Felaktig adress:

Markera här om du upptäckt att den angivna adressen inte stämmer. Används bara som information att man bör kontrollera adressen.

Samtycken:

Klicka ändra för att välja de Samtycken som kunden gett. Vad som är förvalt värde på standardsamtyckena bestäms av inställningarna "Standardvärde för Tillåt massutskick av brev,e-post & sms". Går inte neka kundens önskan enligt GDPR

Kön:

Ange kön på personen: Man eller Kvinna. Används t.ex. vid urval, statistik, könskontroll vid inpassering.

Födelsedag:

Datum för personens födelsedag. Sätts automatiskt om personnumret är angivet.

Personnummer:

Här anger du personens personnummer om det är intressant att veta. Det går inte att lägga till en person med ett personnummer som redan finns i kontaktregistret.

Höger kolumn

Anläggning:

Välj vilken enhet som ansvarar för den här personen. Om du saknar användarrättigheten "Byta anläggning på person..." kan du inte ändra anläggningen om den är satt till en anläggning du inte själv har tillgång till. Fr.o.m. version 25.370 blir anläggningsfältet grått på personkortet om personen har ett medlemskapsabonnemang. Då behöver rätt anläggning ställas in på det abonnemanget, sedan uppdaterar BRP automatiskt anläggning på personen efter vad som är inställt på aktivt abonnemang. Vid anläggningsbyte på abonnemang uppdateras personen direkt.

Prislista:

Här kan du ange om personen ska vara kopplad till en viss prislista. Här kan även ett datum anges vilket då blir den sista dagen som kunden får köpa enligt angiven prislista. Om du inte anger någon prislista kommer standardpris att gälla.

Rabatt (%):

Ange en procentsats. Det är en generell rabatt så om rabatten är 10% får kunden 10% rabatt på ALLT. Alternativt kan prislistor användas för att styra rabatten till vissa produkter.

Kortnummer:

Nummer på kodbäraren (plastkortet eller armbandet). Om personen har någon form av kort som ska kunna användas för inpassering anger du kortnumret här.

Antal besök:

Visar hur många besök som personen gjort.

Senaste besök:

Visar tidpunkten för personens senaste besök.

Kräver särskild ingång:

Kunden behöver passera genom särskild entré. Kräver en Gantner-läsare som kontrollerar både ordinarie och särskilda entrén. Fältet syns som standard inte i BRP. Kontakta BRP Support för att aktivera det.

Avstängd:

En markering i detta fält innebär att kunden är avstängd och har mist sina boknings- och inpasseringsrättigheter.

Permanent spärrad:

Vid markering här så kommer personen inte kunna registrera sig på nytt efter en anonymisering (Kräver inställning Använd slutet system för spärrade personer).

Missade aktiviteter:

Antal tillfällen där kunden uteblivit från en bokning. Fältet kan nollställas här. Under Inställningar > Inställningar (Noshow) > "Stoppa bokning efter X antal noshows" kan man ange att personen ska stängas av efter X missade bokningar.
När bokningsspärr visas gäller det för aktuell anläggning. Om "Stoppa bokning efter X antal noshows" har olika värden på olika anläggningar kan informationen här skilja sig åt mellan anläggningarna.

Kopplad till:

Här kan du ange en annan person som den här personen har en koppling till, t.ex. om man vill hålla reda på att någon är barn till någon annan.

Kopplad från:

Visar de personer som är kopplade till denna person (se Kopplad till ovan).

Skapad:

Visar när och av vem den här personen skapades i systemet.

Ändrad:

Visar när och av vem som den här personens uppgifter senast ändrats i systemet.

Tillåt publicera bild offentligt:

Om för kryssad tillåts synkning av bild till technogym/mywellness. Den här rutan kommer man åt genom att lägga till

ifChangeInfo.next=ifAllowPublishingPhoto under Inställningar > Lokala anpassningar > Personkortet.

Foto:

Om det finns ett foto på personen visas det här. Om du har en kamera ansluten till datorn kan du ta ett kort genom att klicka på "Kamera". Genom att klicka på "Importera" är det möjligt att importera en bildfil.

  • No labels