Child pages
 • Personkortet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Objektet person

Personkortet innehåller ett antal flikar med olika typer av information om kunden:

Basuppgifter

Här visas bl.a. kundnummer, telefonnummer, adress, personnummer, kortnummer, foto m.m.

Adress, Fakturaadress

När man matar in postnummer slås postorten upp automatiskt. Detta förutsätter att man har en korrekt lista med alla nummer. Denna lista uppdateras genom att välja Hjälp > Uppdatera postnummer. Uppslagning sker för Sverige, Norge och Finland enligt följande regler:

 • Uppslagning sker när man tabbar sig ur postnummerfältet
 • Norska postnummer har 4 siffror. Om inmatat postnummer finns i den norska postnummerlistan kommer "Land" att bytas till Norge och postorten skrivas dit.
 • Svenska och Finska postnummer har 5 siffror och vissa av postnumren överlappar. Fältet "Land" styr om det blir det svenska eller finska ortsnamnet som slås upp.
 • Förvalt land för nya adresser bestäms av klientinställningen brp.locale som ändras av BRP:s support.

 

 

Marknad

Används i första hand av säljare för att snabbt hitta en viss grupp av personer vid t.ex. utskick då flera av fälten är sökbara.

Meddelanden

 • Internt meddelande visas vid bokning eller uppsökning av personen.
 • Anteckningar visas endast när man aktivt öppnar dem på personkortet.
 • Kundmeddelanden visas i internetbokningen och kundkiosken.

Dokument

Dokument kan kopplas till en person.

Endast synlig för ansvarig - Dokumentet visar bara för den person som lagt upp det.

Ej bearbetad -  ??

Visas på Internet - När personen är inloggad i webbokningen visas dokumentet i meny "Dokument", se Dokument i internetbokningen
Tänk på att webbdokument ska publiceras i pdf-format för att vara säker på att alla kan läsa dem.

Bokningar

Under bokningar visas kundens alla bokningar oavsett om bokningen är debiterad eller inte.

Tidigare köp

Visar alla debiterade bokningar som registrerats på aktuell kund.

Ekonomi

Innehåller information om skuld, kundkonto och AG-medgivande.

Fakturor

Visar bl.a. fakturastatus på kundens samtliga fakturor, både autogirofakturor och "vanliga" fakturor

 • Visa
 • Skicka
 • Betala
 • Kreditera

Personal

Uppgifter som endast är tillämpbara för anställda, utom lösenordsfältet som även används när kunder loggar in i internetbokningen.

Abonnemang

Lista över kundens abonnemang

 • Skapa
 • Visa
 • Radera
 • Rapport
 • Debitera, debiterar markerat abonnemang för en debiteringsperiod för fakturering eller betalning i kassan

Värdekort

Lista över kundens värdekort.

Kundjournal

Anteckningar om kunden som bara kan ses av användare med rättigheten "Kundjournal". Se Kundjournal för mer information.

 • No labels