Child pages
  • Periodisering av klippkort
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scenario

Du har klippkort från ett gammal system - det kan vara ett annat datorsystem eller även klippkort tryckta på papper som saknar koppling till annan mjukvara. Det går inte att bara lägga upp dessa i BRP (förutsatt att du inte kör en konvertering - om du gör det ta kontakt med oss så vi kan se till (om möjligt) att era klippkort hänger med i konverteringen) utan de måste säljas in i kassan. Detta för att BRP ska förstå värdet i kortet.

Exempel:
Du säljer en produkt, en banan, som kostar 10 kr. Du erbjuder även ett klippkort på 10 bananer för 100 kr. I det här fallet tar jag inte hänsyn till att ett klippkort förmodligen innebär ett billigare pris per enhet. Klippkortet måste momsas vid försäljningen p.g.a. Skatteverket.

Konfiguration

Skapa din banan som en vanlig vara som går mot ett vanligt intäktskonto med korrekt momssats. I mitt exempel använder jag 3001 med 25% moms. Skapa sedan klippkortet som konteras mot ett avräkningskonto - i mitt exempel använder jag 2001 med SAMMA momssats som produktens intäktskonto (3001 med 25% moms). Det är viktigt om du har produkter med olika momssatser att du väljer rätt avräkningskonto - du ska alltid ha en med samma momssats som produkten du säljer (banan).

Handhavande

Sälj klippkort som vanligt och använd sedan den för att ta betalt i kassan. När du säljer klippkortet på 100 kr så bokförs 100 kronor på exempelvis 1910 (kontanter) och 80 kronor på 2001 samt 20 kr moms på 2610.

När du sen använder klippkortet som betalmedel för en banan så minskas avräkningskontot med 8 kronor (banan ex moms), intäktskontot 3001 krediteras 8 kr och till sist så både debiteras och krediteras momskontot 2610 med 2 kr.

Bifogad dokument visar ett exempel där:

  • ett klippkort såldes för 1300 kronor och användes en gång.
  • ett presentkort såldes för 1000 kronor och användes en gång.

Exempel på kassarapport.pdf

  • No labels