Child pages
  • Passagehistorik
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontaktregister > Passagehistorik

Passagehistoriken visar inte bara godkända inpasseringar utan visar resultatet av alla läsningar på era passageläsare. Passagehistorik är främst användbart då man vill leta rätt på passager som är gjorda tidigare än idag. Urval kan göras på:

Fältnamn

Förklaring

Datumintervall

Ange inom vilket datumintervall ska passagerna ska ha skett för att visas i denna sökning

Kortnummer

Alla passager gjorda med ett specifikt kortnummer

Värdekort

Alla passager gjorda med ett specifikt värdekortsnummer

Läsare

 

Endast besök

Visar nya besök, ej nekade inpasseringar och återbesök

Anläggning

Ange från vilken anläggning ni vill söka fram passager

Person

Alla passager gjorda av en viss person

Organisation

Alla passager gjorda av personer kopplade till vald organisation

Produkter

Alla passager gjorda av personer med en viss produkt

Efterregistrera

Det är möjligt att efterregistrera inpasseringar. Efterregisterade inpasseringar ställer samma villkor på rättigheter som vanliga inpasseringar. Kunden måste alltså ha rätt att passera in den valda tidpunkten. Om inpasseringen betalas av klippkort kommer klippkortet att belastas med ett klipp.

Ångra passage

Om en klippkortskund råkat dra sitt kort en gång för mycket och därmed har ett klipp mindre på sitt kort än den borde kan passagen ångras. Markera den felaktiga passeringen och klicka på "Ångra passage". Klippet kommer återföras till klippkortet och passeringen kommer visas som ångrad i listan.

(Klicka på bilden för att få den större)

Inpasseringshistorik och Rcard

Information om exakt vilken Rcard-läsare som kunden passerat in genom överförs inte till BRP. Den informationen bör dock gå att få ut relativt enkelt ur Rcard. Bör stå i dess manual eller kan erhållas från er Rcard-support.

Inpasseringshistorik och Bewator Entro

Bewator Entro rapporterar endast lyckade passager till BRP. Om en passage ändå skulle vara registrerad som misslyckad kan det bero på att kort har lagts till direkt i Bewator Entro utan att vara giltiga i BRP.

  • No labels