Child pages
  • PT via AG
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scenariot är sådan att kunden vill betala av ett klippkort med X antal PT tillfällen via ett autogiro upplägg. I BRP löser vi detta genom att dels lägga upp ett abonnemang som reglerar pengarna och dels ett klippkort (värdekort) som reglerar antal klipp. De som är aktuella är:

Upplägg

Skapa abonnemang

Abonnemanget i det här fallet reglerar betalning som sedan sköts av ekonomiansvarig. Tänk på att det krävs alltid ett vanligt träningsabonnemang (medlemskap) innan ni lägger in ett PT via AG abonnemang. Då ni inte tar betalt läggs abonnemanget upp på kundens kundkort. Den ska INTE debiteras utan det sköter ekonomiansvarige. Till skillnad från andra vanliga medlemskapsabonnemang ger inte detta abonnemang några som helst rättigheter för bokning av pass eller inpassering.

Observera att startdatum är alltid den första i nästkommande månad som det INTE redan har dragits på autogrio. Dvs om ni lägger upp ett abonnemang den 27 januari så känner ni förhoppningsvis till att AG dragningar för februari har redan skett. Därför blir 1:e mars startdatum för abonnemanget. Om ni lägger upp abonnemanget den 15 januari så blir den 1:e februari startdatum. Brytdatum för detta är den 20 varje månad.

Tänk på att kunden måste ha ett medgivande. Verifiera att den är aktiv på ekonomifliken. Om kunden har ett kontaktkort är det viktigt att ett medgivande läggs upp.

Tänk på att detta läggs alltid upp i kassan, som vanligt.

Aktivera klippkortet (värdekort)

Klippkortet används för att reglera och hålla reda på antal besök. Detta måste dock aktiveras i kassan.

Sök upp kunden och sälj det rätta klippkortet som deras abonnemang betalar för.

Klicka därefter på Betala knappen.

Välj betalsättet PT via AG.

Nu är allt klart beträffande upplägget av detta.

Handhavande

I dagsläget blir det lite dubbelt jobb i och med att ni lägger upp en del av detta i ett annat system. Vi jobbar på att bara jobba med ett system i framtiden.

Boka in PT timmen

För att ett klipp ska dras från kundens klippkort måste man lägga in en bokning i BRP - dvs man måste ta betalt för något med klippet, det går inte att bara dra ett klipp från luften.

I bokningsvyn underlättar det om ni har rätt datum (längst upp till höger), dvs när kunden kommer, och rätt tid markeret. Tryck då på Varor knappen längst ned och välj aktuell kund. Det spelar inget roll vilken spalt/kolumn (resurs) som är markerad.

Välj rätt produkt. Ta bort resurskopplingen. Tryck sedan på OK.

Skriv ut en berkäftelse och lägg den på lämplig ställe, det är den kunden signerar efter PT timmen är klar som ni sedan sparar som underlag ifall det uppstår frågor i framtiden. Detta kan skrivas ut senare också - öppna då beställningen från kundens kundkort och fliken Bokningar.

På bekräftelsen ser ni även tiden som kunden kommer - därför är det viktigt att ni tidgare valde rätt datum/klockslag.

Tanken är sen att vid slutet av dagen har man samlat på sig ett par underskrivna bekräftelser, och nu är det dags att dra ett klip. Det kan initieras på olika sätt men måste avslutas i kassan. Antingen öppnar ni upp beställningen eller så kan ni söka upp kunden i kassan.

!ptag09.jp|border=1g!

Klicka på knappen Betala.

Klicka på det aktuella klippkortet kunden vill använda så är det klart!

  • No labels