Child pages
 • Organisationskortet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontaktregister > Organisationer

Objektet organisation

Organisation används i systemet som benämning för alla typer av organisationer. Exempel på organisationer är företag, föreningar och klubbar.

Skapa en organisation

 1. Kontaktregister > Organisationer alternativt tryck "F8", klicka på "Ny".
 2. Fyll i de önskade fälten enligt beskrivningen om organisation, klicka på "OK".

Ändra uppgifter på en organisation

 1. Kontaktregister > Organisationer alternativt tryck "F8", sök genom att fylla i hela/del av namnet på på den aktuella organisationen i fältet "Sök efter namn" och klicka på "Sök".
  Om du vill söka på fler eller andra egenskaper klickar du på "Avancerat urval". Markera de egenskaper du vill söka på och ange sökvärde. Klicka sedan på "OK".
 2. Dubbeklicka på den organisation du vill ändra alternativt markera den och klicka på "Visa". Ändra de värden du vill ändra och klicka sedan på "OK".
 3. I adressen kan orten automatiskt slås upp baserat på postnummer, se Personkortet

Ta bort en organisation

 1. Kontaktregister > Organisationer alternativt tryck "F8", sök genom att fylla i hela/del av namnet på på den aktuella organisationen i fältet "Sök efter namn" och klicka på "Sök".
  Om du vill söka på fler eller andra egenskaper klickar du på "Avancerat urval". Markera de egenskaper du vill söka på och ange sökvärde. Klicka sedan på "OK".
 2. Markera den organisation du vill radera och klicka på "Radera". Du får nu upp en ruta som ber dig bekräfta raderingen, klicka på "Ja" för att bekräfta, annars på "Nej" för att avbryta.

Koppla personer till en organisation

 1. Kontaktregister > Organisationer alternativt tryck "F8", sök upp den aktuella organisationen och dubbelklicka på den.
 2. Vid fältet "Personer" finns en lista med de personer som är kopplade till organisationen.
  Det finns även fyra ikoner för att styra vilka personer som är kopplade till organisationen:
  • "Papper/snöflinga" skapar en ny person och kopplar den till vald organisation.
  • "Papper/penna" visar den person som är vald i listan och ger möjlighet att ändra den personens uppgifter.
  • "Soptunna" tar bort markerad person från organisationen men raderar den inte från kontaktregistret.
  • "Kikare" söker upp en person som redan finns i kontaktregistret och kopplar den till organisationen.
 • No labels