Child pages
 • Omatchade inbetalningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomi > Fakturering > "Omatchade inbetalningar"

En omatchad inbetalning saknar referens till en giltig faktura. Det inbetalade beloppet registreras på kontot för omatchade inbetalningar (defaultkonto 2426). För att se vad ni nyttjar titta Ekonomi - Inställningar - Betalsätt, omatchade inbetalningar.

Avvikelser presenteras i en rapport efter inläsningen av OCR-filen. Informationen är åtkomlig även senare genom en symbol på inbetalningsjournalen.

Det går även att manuellt skapa en Omatchad inbetalning genom att trycka på Ny-knappen i samma dialog. tex för betalningar som kommit in på konto som inte prickas av i BRP men ändå härrör till BRP.

Från och med version 25.185 så finns systemstöd för att matcha omatchade inbetalningar. De läggs då i en lista som nås via Ekonomi > Fakturering > "Omatchade inbetalningar". En rapport på de omatchade inbetalningarna kan skrivas ut. Om du lyckas identifiera en faktura som en omatchad inbetalning avser så markerar du en omatchad inbetalning i listan och klickar på knappen "Matcha". Du anger där fakturanummer och får bekräfta valet. Då används den omatchade inbetalningen för att betala av den fakturan. Den omatchade inbetalningen blir markerad som behandlad.

Om du vill göra en utbetalning av en omatchad inbetalning så löser du det utanför BRP med en banköverföring. Du kan då gå in på en omatchad inbetalning och kryssa i "Behandlad". Då är det dock viktigt att banköverföringen motkonteras kontot för omatchade inbetalningar i ekonomisystemet

Hantering av specialinbetalningar

Med specialinbetalningar avses inbetalningar som klassas som omatchade av BRP och att de inte avser någon betalning av faktura i BRP. T.ex. anställningsstöd, bankning av kontanter eller utbetalningar från indrivningsföretag som betalas till samma bg-nr som BRP får info om. 

 1. Se över listan med omatchade inbetalningar och se om något avser annat än BRP-fakturor.
 2. Det är från version 2017.1703 möjligt att direkt kontera en omatchad inbetalning genom att markera en omatchad inbetalning och därefter trycka på knappen kontera. Då kommer det upp en dialog där du anger vilket konto som ska användas för kontering.
 3. Om något hittas som inte går att konteras, bör en manuell bokföringsorder skapas som konterar bort beloppet på 2426 (kredit) med lämpligt motkonto (debet) beroende på typ av inbetalning i bokföringen.
 4. Dubbelklicka på den omatchade inbetalningen i BRP och kryssa i "Behandlad"
 5. OBS att vissa specialinbetalningar hanteras automatiskt av BRP och då inte dyker upp som omatchade. Det är utbetalningar från t.ex Indrivningsleverantör med integration mot BRP. Då motkonteras automatiskt kontot som används för betalsättet för indrivning. 
 6. Se Konteringsexempel för exempel
 7. Skapa en inbetalningsjournal Fakturajournaler, inbetalningsjournaler och verifikat.

Överbetalda fakturor

Från och med version 25.185 så hanterar inte BRP längre inbetalningar avseende redan betalda fakturor som omatchade inbetalningar utan de överbetalar fakturan istället så den får ett negativt saldo.

Möjliga åtgärder:

 1. Har kunden en annan faktura att betala?
  1. Kvitta fakturorna mot varandra, se rubriken nedan.
 2. Har kunden ett giltigt autogiromedgivande
  1. En utbetalning kan göras via autogiro. http://dok.brpsystems.se/confluence/display/DOK22/Utbetalning+via+autogiro
 3. Gör en manuell bankutbetalning och registrera som en manuell inbetalning med negativt belopp i BRP.

Manuella poster

Det är möjligt att skapa upp en manuell omatchad betalning. Om tex betalning kommit in på konto som inte prickas av i BRP och 

Inställningar som krävs

Kontakta BRP:s support för att få hjälp att ställa in ett konto under Inställningar > Inställningar > "Konto omatchade inbetalningar".
Skapa ett betalsätt som går mot samma konto som ovan. 

 

 • No labels