Child pages
  • Objektet schemaavvikelse
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Inställningar > Schemaavvikelser

Namn:

Ange ett beskrivande namn på schemaavvikelsen.

Dagar:

Det datumintervall som avvikelsen ska gälla för.

Stängt:

Välj den här om det inte ska finnas några tillgängliga tider för den valda tidsperioden.

Start:

Det klockslag när tillgänglighet ska börja för varje datum i det valda datumintervallet.

Slut:

Det klockslag när tillgängligheten ska sluta gälla för varje datum i det valda datumintervallet.

Alla scheman:

Om den här är vald kommer avvikelsen att gälla alla scheman, även scheman som tillkommit efter att avvikelsen har skapats.

Scheman:

Här väljer du de scheman som avvikelsen ska gälla för. Om avvikelsen ska gälla för alla scheman väljer du istället "Alla scheman".

  • No labels