Child pages
  • Objektet produkt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Produkter

Flik "Basuppgifter"

Vänster kolumn

Namn:

Namnet är det namn som produkten säljs under, som syns i bokningsschemat, kassan och i statistiken.

Nr:

Artikelnr som skapas automatiskt av BRP, numret kan ändras.

Produkttyp:

T.ex. en "Vara", "Tjänst", "Arrangemang" eller "Gruppaktivitet".

Enhet:

Vilken enhet produkten ska säljas i, t.ex. varor och gruppaktiviteter är vanligtvis st, tjänster oftast per timme (massage, tennis, spinning), varor kan även säljas i kilogram (t ex lösviktsgodis eller sallad).

Produktetiketter:

Anger på vilka planeringslistor försäljningen av denna produkt ska visas, t.ex. instruktörer för gruppaktiviteter vill se vilka pass de är inplanerade på.

Produktgrupp:

Välj vilken grupp denna produkt tillhör. Styr var produkten visas i kassamenyn, i produktmenyn, i internetbokningen och i statistiken.

Konto:

På vilket konto i kontoplanen som försäljningen av denna produkt ska bokföras.

Momsgrupp:

Kan sättas här om momsen inte redan satts på kontot ovan.

Resultatenheter:

För den ekonomiska uppföljningen.

Bokningsregel:

Regler för själva bokningen/bokningstjänsten.

Använd egen färg:

Syns i bokningsschemat och i kassan.

Streckkoder:

Om streckkodsläsare ska användas i kassan så måste produktens streckkod läsas in här med hjälp av en streckkodsläsare. Stå i streckkodsfältet och scanna varan. Streckkoden läggs då in i streckkodsfältet. Detta görs inte i utbildningsmiljön.

Det går att registrera flera streckkoder per produkt. En anledning kan t ex vara att man inte vill skapa nya produkter för olika storlekar eller färger.

Engelskt namn:

Visas på engelsk bokningsbekräftelse.

Bongskrivare:


 

Är inskrivningsavgift:

Innebär att produkten kan väljas som en inskrivningsavgift, se nedan. Kan endast sättas för varor.

Produkt för inskrivningsavgift:

Om en produkt ("Abonnemang" eller "Värdekort") har en inskrivningsavgift innebär det att inskrivningsavgiften automatiskt läggs till i kundvagnen som en obligatorisk produkt när man tecknar medlemskap i gamla internetbokningen.

Endast bokningsbar som del av paket:

Produkter med detta ikryssat kan inte bokas utanför paket. Gäller även i BRPs API.

Ansvarsfriskrivning:

Om en produkt (Tjänst eller Abonnemang) har ansvarsfriskrivning satt med antingen 'Med' eller 'Utan' meddelande, så kommer kunden vid internetbokning, bli tvingad att acceptera ansvarsfriskrivning för att kunna gå vidare med bokningen. För att kunna konfigurera produkt till att använda ansvarsfriskrivning måste motsvarande meddelandemall 'Internetbokning - Ansvarsfriskrivning' vara konfigurerad. Eventuella ytterligare uppgifter från kunden utöver godkännandet, kommer att återfinnas i fältet 'Extern notering' på beställningsobjektet.

Höger kolumn

Bokningsbar via Internet:

Om ikryssad kommer produkten att kunna bokas via internetportalen.

Ej debiterbar:

Om produkten i sig är debiterbar, avgörs av produkttypen. Sätts oftast på gruppaktiviteter - ska inte ta betalt för bokningen utan för abonnemanget.

Skicka bokningspåminnnelse (hetta tidigare Påminn via SMS):

Skickas till kunderna som bokat denna produkt. Påminner kunden om att kunden har en bokning.

Visa klipp kvar efter bokning:

Visas vid bokning.

Kräver kort/armband:

Används på "Abonnemang", "Värdekort" och "Entréer". Om ikryssad kommer BRP att be användaren registrera ett kortnummer på kunden.

Tillåt skåp 1:

Om man använder kort från Gantner ges kunden rättighet att låsa skåp av typ 1.

Tillåt skåp 2:

Om man använder kort från Gantner ges kunden rättighet att låsa skåp av typ 2.

Kräver medlemskap:

Vid inpassering krävs förutom denna produkt ett giltigt medlemskap.

Tilläggstjänst:


Visa i kassamenyn:

Markera här om produkten ska visas i kassan.

Kan användas i kontrakt:

Markera här om produkten ska kunna användas i kontrakt.

Beskrivning:

Det som skrivs i detta fält visas endast här.

Särredovisning:

Anges ex moms Särredovisning.

Meddelande i kassa:

Ett meddelande som visas när man klickar på produkten i kassan. Detta kan exempelvis vara användbart för att påminna om att studentlegitimation krävs för vissa typer av abonnemang.

  • No labels