Child pages
  • Objektet pris
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anläggning:

Anger på vilken anläggning som priset/prislistan är giltig, antingen på alla eller på en enskild anläggning.

Prislista:

Produkter kan ha flera pris om prislistor används. Ange enligt vilken prislista som priset i prisfältet, alternativt rabattfältet, längre ner på sidan avser.

Schema:

Om ni väljer att koppla ett schema till ett pris/prislista kommer det angivna priset att väljas framför standardpriset under det tidsintervall som schemat avser, t.ex. helgpriser. Det är bokningens starttid som används vid kontrollen mot schemat. Om ett schema inte har någon öppen/giltig schemaperiod kommer pris kopplade till schemat aldrig att väljas utan standardpriset.

Start:

Ange fr.o.m. det datum som angivet pris ska gälla. Om ett schema angetts i fältet "Schema" kan ni ange ett datum och klockslag from när angivet schema ska tillämpas. Angivet pris kommer då att gälla under det tidsintervall som schemat anger fr.o.m. angivet "Start"-datum.

Slut:

Datum och klockslag när angivet pris slutar gälla. Slutdatum behöver endast anges om priset/prislistans giltighetstid ska begränsas framåt i tiden, annars kan fältet lämnas tomt.

Rabatt:

Om prislistan inte ska ge ett i förväg angivet fast pris på produkten kan priset beräknas i procent av standardpriset. Ange hur många procent av det ordinarie priset som kunden ska få i rabatt. Anger ni en rabatt ska ni inte samtidigt ange ett pris i fältet "Pris". I prisfältet kommer det nya, rabatterade priset av visas. Observera att BRP räknar på det för dagen aktuella priset.

Pris:

Om prislistan ska ge ett fastställt pris på produkten anger ni det priset här. Ange priset i siffror med ett "," (kommatecken) för att särskilja kronor och ören. Fast pris kan inte anges om ni fyllt i en rabatt i fältet "Rabatt". Om ni angett en procentsats i rabattfältet kommer det nya, rabatterade priset av visas i prisfältet.

Inklusive moms:

En markering i detta fält anger att priset är inklusive moms.

Endast Internet:

Priset gäller enbart vid internetförsäljning.

Tillämpa på befintliga bokningar:

Ändrar priset retroaktivt på alla bokningar med denna produkt, d.v.s. alla odebiterade bokningar som har ett startdatum som sammanfaller med prisets datumintervall kommer att få det aktuella priset.

  • No labels