Child pages
  • Objektet inbetalningsjournal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomi > Fakturering > Inbetalningsjournaler

Skapad:

Visar vid vilket datum och klockslag som inbetalningsjournalen skapades.

Nummer:

Anger vilket nummer som identifierar denna inbetalningsjournal. Siffran är ett löpnummer ur en obruten stigande nummerserie som genereras av BRP.

Bolag:

Anger för vilket bolag inbetalningsjournalen gäller.

Verifikat nr:

Siffran är ett löpnummer ur en obruten stigande nummerserie som genereras av BRP om BRP är konfigurerat för detta.

  • Konto: Kontonr som transaktionen bokförts på.
  • Debet
  • Kredit

Omslutning:

  • Summerat belopp av debet.
  • Summerat belopp av kredit.
  • No labels