Child pages
  • Objektet elektroniskt medgivande
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomi > Fakturering > Elektroniska medgivanden, välj "Ny"

Datum:

Datum medgivande registrerats hos BGC.

Betalarnummer:

Betalarnummer som kunden uppgett i sin internetbank. Kan ändras av er. Om BRP inte lyckas matcha E-Medgivandet mot ett medgivande som inväntas så kan ni skriva in betalarnummer här.

Personnummer:

Uppgift från BGC. Används av BRP för att matcha E-Medgivandet om inte betalarnummer ovan är korrekt inmatat.

BGC-ID:

Unikt ID från BGC. Endast för referens.

Namn:

Uppgift från BGC/bank.

Adress:

Uppgift från BGC/bank.

Meddelande:

Eventuellt meddelande som kunden uppgett i samband med ansökan om medgivande.

Avvisa:

Bocka i för att avvisa medgivandet vid nästa sändning av medgivandefil.

  • No labels