Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar > Bolag

Namn:

Namnet på den juridiska enheten och som är ansvarig för bokföringsmässig uppföljning (har ett organisationsnummer). Möjligt att konfigurera separat visningsnamn.

Organisationsnummer:

Organisationsnumret enligt formatet 556658-2770.

Bankgiro:

Om ni använder bankgiro anges bankgironumret här i formatet 5726-8575. Bankgironumret visas på era fakturor.

Bankgiro AG:

Om ni använder bankgiro för autogiro så måste bankgironumret som pengarna från era kunders autogirodragningar ska sättas in på, anges här. Bankgironumret visas på era autogirofakturor. Format enligt 5726-8575.

Postgiro:

Om ni använder postgiro anges postgironumret här i formatet 123456-7. Postgironumret visas på era fakturor.

Postgiro AG:

Om ni använder postgiro för påminnelser av autogirofakturor. Postgironumret visas på era autogirofakturor. Anges enligt format 123456-6.

Momsreg.nr:

Enligt formatet SE556658277001. Visas på fakturor.

Dröjsmålsränta:

Ange en procentsats. Enbart för visning på fakturor.

Kundnummer hos BGC:

Behövs för vid autogirodebiteringar. Format 123456.

BIC (swift):

För utlandsbetalningar, om utlandet ska betala till en svensk bank. BIC-koden kommer att visas på fakturan. Ni behöver registrera detta fält när ni vill ta emot betalning från utlandet. Exempel: SWEDSESS.

IBAN:

För utlandsbetalningar, om utlandet ska betala till svensk bank. Ni behöver registrera detta fält när ni vill ta emot betalning från utlandet. Exempel: SE4380000848069832502398.

Extra giron för inläsningskontroll:

Vid filinläsning av betalningar till bankgirot görs en kontroll av nummer i filen så resultatet inte läses in i fel bolag. I vissa lägen räcker inte vanliga Bankgiro och Bankgiro AG och då kan ytterligare nummer anges här som en kommaseparerad lista.

Valuta:

Anger valutan för det land bolaget tillhör. Idag används detta enbart för att förhindra att värdekort sålda i en valuta används på ett bolag med en annan valuta. Även återköp av produkter kan inte göras i en kassa med annan valuta än vad den köptes i. Idag finns inget stöd för automatisk valutaomvandling med denna inställning. Vill man kunna ta emot pengar i annan valuta och automatiskt räkna om till motsvarande kurs får man istället använda ett specifikt betalsätt för detta där man kan ange en växelkurs, se Betala med annan valuta

Bokföringsperiod låst t.o.m.:

I BRP finns funktion för att låsa bokföringsperioder så att inte transaktioner bakdateras så långt att det stör redan avslutade och avstämda perioder.
För att låsning ska kunna ske: Så får det inte finnas några icke journalförda betalningar tom låsningsdatum och alla verifikat tom låsningsdatum för bolaget måste vara exporterade.  • No labels