Child pages
  • Objektet arrangemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Arrangemang

Nummer:

Ett serienummer för arrangemanget som sätts automatiskt av BRP. Används för att skilja olika arrangemang åt.

Produkt:

Här anges vilken produkt arrangemanget är baserat på. Produkten bestämmer bland annat arrangemangets pris. Det går att skapa flera olika arrangemang som har samma produkt. Välj bland de skapade arrangemangsprodukterna, t.ex. simskola.

Ansvarig:

Den användare som är ansvarig för arrangemanget och dess beställning, vanligtvis instruktören/läraren.

Publiceringsintervall:

Anger mellan vilka tidpunkter arrangemanget ska vara publicerat. Detta påverkar framför allt webbokningen. Om inget anges blir arrangemanget publicerad direkt och fram till 24:00 på startdagen.

Bokningsintervall:

Anger mellan vilka tidpunkter arrangemanget ska vara bokningsbart.Om inget anges blir arrangemanget bokningsbart direkt och fram till 24:00 på startdagen. OBS! Enbart Web 2.0

 

Startdag:

Här anges vilket datum arrangemanget börjar.

Slutdag:

Här anges vilket datum arrangemanget slutar.

Anläggning:

Ange den anläggning som är aktuellt för detta arrangemang.

Antal platser:

Här anges hur många platser som totalt är tillgängliga att boka på arrangemanget.

Bokade platser:

Visar hur många platser som är bokade på arrangemanget. För att se detaljerad information om de bokade platserna, se fliken "Bokningar".

Lediga platser:

Visar hur många platser som finns kvar att boka på arrangemanget.

Information:

Här skrivs valfri text om arrangemanget, t.ex. Pojkar födda 2005.

Beskrivning Internet:

 

Kod:

I princip en undergrupp, t.ex. för produkten simskola finns simskola för pojkar födda år 2005 och för flickor födda år 2005. Dessa grupper går under samma produktnamn (simskola) men har sina egna simskolor med egna koder t.ex. "Simskola P-05" respektive "Simskola F-05".

Debiterbar efter:

"Debiterbar efter" anger efter vilket datum deltagaravgiften ska betalas, d.v.s. visas i kassan och under Ekonomi > Fakturering > Fakturering. Funktionen kan användas om en "prova-på" period tillämpas och debitering ska skjutas upp under denna tid.

Beställning:

När ett arrangemang är upplagt måste man skapa en beställning genom att klicka på "penna/papperikonen".

Bokningsinformation:

Vid bokning av arrangemang via Internet skickas det en beställningsbekräftelse via e-post. Väljer man en fil, t.ex. en PDF-fil, kommer den att bifogas i mejlet. Filer att välja mellan lägger man till i menyn Kontaktregister > Anläggningar, dubbelklicka på en anläggning och välj fliken "Dokument".

Minimiålder:

Minsta tillåtna ålder på deltagare för att kunna registrera sig för arrangemanget

Kräv att arrangemangsdeltagare har personkoppling:

Avgör om en personkoppling måste göras när deltagare registrerar sig för arrangemanget

Använd bokare som deltagare på kundwebben:

Avgör om "Jag är deltagare" rutan ska vara förifylld på kundwebben

  • No labels