Child pages
  • Objektet abonnemangsavvikelse
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Abonnemang, fliken "Avvikelser"

Skapad:

Visar datum då avvikelsen skapats samt av vem (inloggad).

Typ:

Välj vilken typ av avvikelse som avses för detta abonnemang, Friperiod/Frysning/Annat pris/Annat pris (spärrat).

Start:

Ange fr.o.m. vilket datum som avvikelsen ska börja gälla. Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj datum med hjälp av kalendern genom att klicka på ikonen "Papper/penna".

Slut:

Ange t.o.m. vilket datum som avvikelsen ska gälla. Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj datum med hjälp av kalendern genom att klicka på ikonen "Papper/penna".

Pris:

Används för typen "Annat pris" och "Annat pris (spärrat)". Detta pris ersätter då abonnemangspriset som står under basuppgifter på abonnemanget under avvikelseperioden.

  • No labels