Child pages
  • Norsk kasselov
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

rt  

Bakgrund

For å redusere problemet med svart økonomi i kontantsalgbransjen har Stortinget vedtatt en ny lov om kassasystemer. Det nye regelverket stiller nye krav til kassasystemer som tilbys på det norske markedet. Alle leverandører som selger, leier eller låner ut kassasystemer, skal fra 1. januar 2017 ha oppdatert sine kassasystemer i henhold til det nye lovverket. Bokføringspliktige bedrifter må ha gjennomføre systemendringene innen 2019.

Vad ni som kund måste göra

Inställningar för anställda

  • Den anställde behöver ett för- och efternamn
  • Den anställde behöver ett startdatum
  • Om den anställde har slutat måste även slutdatum finnas.

 

Inställningar för produktgrupper

 

Alla produktgrupper behöver en SAF-T kod som beskriver vad den innebär.
BRP har på produktgrupper fyllt i en lista med SAF-T koder och det ni behöver göra är sätta rätt kod på rätt produktgrupp.

Om en produktgrup saknar SAF-T kod men är undergrupp till en produktgrupp med en SAF-T kod kommer denne ärva koden, 
Se figur nedan:


Inställningar för momsgrupper

Alla momsgrupper behöver en SAF-T kod på samma sätt som produktgrupper.*
Vi har fyllt i de vanligaste momsgrupperna automatiskt men ni behöver kolla igenom dem så att de stämmer. 

Inställningar för betalsätt

 Alla betalsätt behöver en SAF-T kod för beskrivning. 
De betalsätten som följde med BRP i installationen har fått ett betalsätt knutet till sig.

De som ni skapat själva kommer behöva få en SAF-T kod knuten till sig.  BRPs tilpasninger til den nye kasseloven i Norge


NavnStatus
SystemskildringKlar
KvitteringsmalKlar
UtlevereringskvitteringKlar
Digital signaturKlar
Kasserapport (x/z-rapport)

Klar

Elektronisk journalKlar

Kvitteringsmaler 

Status kvitteringsmal: Under utvikling

Status utlevereringskvittering: Venter på produsenterklæring

Digital signatur

Status: Klar

Kasserapport (X/Z-rapport)

Status: Ny kasserapport venter på produsenterklæring

Elektronisk journal

Status elektronisk journal: Venter på produsenterklæring

Status eksport av elektronisk journal: Under utvikling

Kasseskuff 

Salg får ikke skje når kasseskuffen er åpen. BRPs kontroll av kasseskuffens status har blitt testet med følgende kasseskuffer med en Star TSP654 kvitteringsskriver: 

ICD 3S-423 (test klar)

Star CB-2002 (test klar)

Gavekort


I Norge räknas inte köp av värdekort som en försäljning, därmed hamnar inte värdekortförsäljning på vanliga kvittot utan på ett utlämningskvitto. Vid köp av flera produkter där en eller flera är värdekortsprodukter skrivs två kvitton ut. Ett vanligt och ett för värdekorten. Undantag är försäljning med kundkonto då allt hamnar på ett utlämningskvitto. Om en packet innehåller ett värdekort visas paketdelarna istället för bara pakethuvudet.
 

Utrullning av tilpassninger

Under oppbygging.

  1. Aktivere sperre av kjøp når kasseskuffen er åpen.
  2. Aktivere ny kasserapport

Ikke kompatibelt utstyr

Følgende utstyr er ikke kompatibelt med ny kasselov:

Star TSP100

Länkar

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Bokforing-og-regnskap/Nye-krav-til-kassasystem/ 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/  • No labels