Child pages
 • Montania studentregister
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bakgrund

Från Montania studentregister kan man utifrån en kunds personnummer slå upp hurvida personen är "Student" och "Kårmedlem". Denna information används sedan för att styra vilken prislista kunden får samt uppdatera priset på kundens abonnemang.

 • Är man kårmedlem i något av registren får man prislistan "Kårmedlem".
 • Är man student i något av registren och inte kårmedlem i något så får man prislistan "Student".
 • Är man varken student eller kårmedlem i något av registren får man prislistan "Standard".
Med kund menas på den här sidan betalare.

Funktion

Uppslagning mot studentregistren görs automatiskt när en kund söks fram i kassan. Det går även att göra manuellt, t.ex. om man lagt in personnummer på kunden efter uppsökningen. Dessutom sker en totalsynk varje månad den 20:e.

Manuell uppslagning i kassan

 1. Öppna kassan.
 2. Sök upp en kund eller skapa en ny kund.
 3. Förutsatt att kunden som nu visas på översta raden i kassan har en korrekt ifyllt personnummer, visas en knapp högst upp till höger i kassan med namnet på den prislista kunden just nu har inställt på sitt personkort.
 4. Tryck på knappen med prislistenamnet
 5. En slagning sker nu mot Montania och resultatet visas i en dialog.
 6. Om prislistan ändrades byts prislistan på kundens personkort ut mot den korrekta.
 7. Sälj ett abonnemang som nu får pris enligt aktuell prislista.

Observera att befintliga abonnemang inte påverkas av denna slagning.

Totalsynk

För att en person ska komma med i totalsynken måste något av följande villkor vara uppfyllt:

 1. De har prislistan "Student" eller "Kårmedlem"
 2. Kunden har ett aktivt autogiroabonnemang. Med aktivt menas ett abonnemang som inte är färdigdebiterat, d.v.s. att "Förnya automatiskt" är ikryssat eller att debiterat t.o.m. är tidigare än bundet t.o.m. Med andra ord de abonnemang som fortfarande kommer med i debiteringsrutinen för autogiro.
 3. Kunder som har en annan typ av prislista, t.ex. "Personal" eller "Kommunen" eller liknande kommer inte att tas med även om ovanstående villkor uppfylls.

Efter att en totalsynk körs så uppdateras kundernas prislistor till det som resultatet från Montania anger. Vidare så uppdateras priset på kundens aktiva abonnemang under förutsättningen att något av följande villkor uppfylls:

 1. Kunder får eller blir av med prislistan "Kårmedlem".
 2. Kundens abonnemang har inte någon aktuell prisgaranti

D.v.s. om man har gått med/ur kåren får man ett nytt pris på sitt abonnemang redan vid nästa dragning. Har man däremot växlat prislista mellan "Standard" och "Student" så tar BRP hänsyn till abonnemangets prisgaranti.

Efter att en totalsynk är körd skickas ett e-postmeddelande med resultatet till den/de personer man angivit som mottagare för detta.

Förberedelser

Skapa två prislistor för ändamålet (eller används befintliga) under menyn Produkter > Inställningar > Prislistor. Använd gärna namnen "Student" och "Kårmedlem".

Gå igenom alla produkter för autogiroabonnemang (menyn Produkter > Produkter) och ange pris
för respektive prislista. Observera att om pris saknas för prislistan "Kårmedlem" faller den INTE tillbaka till priset för "Student" utan till priset för prislistan "Standard". Skulle "Student" och "Kårmedlem" ha samma pris måste det alltså anges för båda prislistorna.

Det kan finnas fall där kunden inte är medlem i just de register man använder men att man ändå har giltig studentlegitimation. Skulle man då manuellt ändra prislista och pris på kundens abonnemang kommer totalsynken att sätta tillbaka det till vad Montaniaregistret anger. I sådana fall är det bättre att man har ännu en prislista t.ex. "Student Övrig" som ger motsvarande pris men som då inte kommer att behandlas av Montaniasynken.

Aktivering

Detta steg hjälper BRP:s personal till med.

Under Inställningar > Inställningar (Installation) ange följande inställningar:

URL till studentregister

De studentregister som används. Flera register kan anges separerade med ; (semikolon).

Studentprislista

Den prislista som ska användas för de som är studenter men ej kårmedlemmar

Medlemsprislista

Den prislista som ska användas för kårmedlemmar

E-post för resultat av studentuppslagning

De e-postadressen resultatet av den månatliga körningen ska skickas till. Flera adresser kan anges separerade med ; (semikolon)

Ex. på URL

https://medlem.luleastudentkar.com/api/checkstudent/{0}?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;https://medlem.teknologkaren.se/api/checkstudent/{0}?apikey=yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Kontakta BRP:s support för att aktivera "Synk med Montania".

 • No labels