Child pages
  • MobilePay
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MobilePay är en digital plånbok där man med hjälp av sin mobil kan utföra köp i en kassa. Kunden scannar en QR-kod eller NFC-tag i kassan med sin MobilePay-app och telefonen kopplar upp sig mot kassan. När man i kassan väljer betalsättet MobilePay kommer BRP kommunicera med MobilePays server som skickar beloppet till kundens mobil. När kunden sedan accepterar köpet i mobilen slår kassan ut köpet.

 

Så här beställer man MobilePay

Butikkene som vil ta i mot MobilePay transaksjoner i POS fyller ut skjema her:

http://mobilepay.no/nb-no/bedrift/Pages/mobilepay-point-of-sale.aspx#registrer så vil MobilePay-support oversende ID og kryptering som trengs for å sette opp systemet. 

 

todo 

  

Kassa 

Skapa ett konto för betalsättet. Gå sedan till Ekonomi > Inställningar > Betalsätt och klicka upp MobilePay. Ange kontot och kryssa i att betalsättet ska användas i kassan. Man kan även kryssa i att man vill använda MobilePay som snabbknapp om så önskas.

Registrera kassaenhet

Till varje kassa finns en QR-kod, (eller via NFC). QR-koden innehåller ett ID för att identifiera rätt kassaenhet. För att koppla ihop en kassaenhet med rätt QR-kod gå till Ekonomi > Inställningar > Kassaenheter och öppna den kassan du vill parkoppla. Klicka sedan på knappen MobilePay. Ange ID i QR-kod fältet. Har man en streckkodsläsare kan den användas. Klicka sedan på Registrera. Detta steg behöver man bara göra en gång. MobilePay svarar med ett Terminal-ID som sparas på kassaenheten och som sedan används när BRP pratar med MobilePay via deras API.

 

Köp

Slå ut ett köp som vanlig men välj betalsättet MobilePay. En dialog visas där man kan följa händelseförloppet. Kunden scannar QR-koden med sin MobilePay-app och bekräftar köpet. Köpet slås ut i BRP.

Med MobilePay måste hela beloppet betalas med samma betalsätt, man kan tex inte ta hälften kontant och hälften MobilePay. Man kan inte heller ta ett större belopp på MobilePay och få kontanter i växel, detta tillåts inte av MobilePay.

Det går även att göra ett återköp mot MobilePay förutsatt att köpet gjordes med MobilePay.

 

Hantering av fel

Om kassan skulle stängas av mitt i ett köp pga strömavbrott eller annan crash och kunden sedan fullföljer betalningen i sin mobil så kommer BRP nästa gång kassan öppnas kontrollera senaste transaktionen. Finns det en betald transaktion men inget kvitto i BRP får kassören möjlighet att antingen återbetala beloppet till MobilePay eller slå ut köpet på nytt med den betalda transaktionen.

  • No labels