Child pages
  • Medlemsstatistik
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Medlemsstatistiken ger en månadsvis sammanställning av antalet medlemmar.

Medlemskap

En person räknas som medlem om de är nyttjare av ett eller flera abonnemang som ger medlemskap den sista dagen i den aktuella månaden (detta gäller oavsett avvikelser såsom frysningar etc).
För en mer detaljerad information om antalet nya medlemmar, icke betalande se Attrition.

Anläggningstillhörighet

En person tillhör den anläggning där denne har ett aktivt abonnemang som ger medlemskap.
Om en person har flera aktiva abonnemang på olika anläggningar så räknas anläggningen med det äldsta abonnemanget.

Inställningar

Inställningen: 'Max antal dagar mellan abonnemang för samma medlemsskap' anger hur många dagar mellan ett avslutat abonnemang och ett nytt som måste passera för att det ska räknas som att en ny medlemskapsperiod har påbörjats.
Exempel: Om inställningen är satt på 10 och en kunds abonnemang avslutats och kunden tecknar ett nytt abonnemang efter 5 dagar så räknas det som samma medlemskapsperiod. Hade kunden kommit in efter 15 dagar så hade det räknats som en ny medlemskapsperiod.

Filtrering

Statistiken kan filtreras på:

  • År 
  • Region
  • Anläggning
  • Åldersgrupp
  • Kön

Medlemmar per år

 

Medlemmar per anläggning

  • No labels