Child pages
 • Medlemsavgift via Kundkonto
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Medlemsavgift via Kundkonto

Användningsområde

Om ni t.ex har årliga avgifter i form av ett medlemskap / administrationsavgift kan man lägga upp detta abonnemang och kostnaden för det som en kundkontoskuld. Denna kundkontoskuld kan man sedan fakturera via autogiro. Om ni tillämpar Medlemsperiod vilket automatiserar medlemskapsdebiteringarna för kontantabonnemang så är detta ett ypperligt bra sätt att lägga upp och ta betalt för medlemskap där kunden nyttjar Autogiro. Om personen redan har abonnemanget kommer BRP inte lägga upp ett nytt.

Förutsättningar

 • Inställning: Inkludera kundkonto vid debitering av AG-abonnemang Ja
 • Kunskaper i hur man debiterar Autogiroabonnemang

Bokföring

Konteringen som skapas upp av funktionen konteras på kassa tillhörande den kassan man har tillgång till när man lägger på medlemskapet/abonnemanget. För att se vilken kassa det är, gå bara in i kassan och läs uppe åt vänster vilken kassa du är inne i. Om det är en kassa som ni inte gör kassarapport dagligen på normalt sätt och det inte görs automatisk rapport på den, se då till att göra en kassarapport efter hela dragningen är klar.

Att komma igång

Meddela BRP i ett supportärende att ni vill kunna använda "Medlemsavgift via Kundkonto". När vi sagt att det går att nyttja så kan ni gå vidare med nästa steg nedan.

Aktivera medlemskapet och fakturera

Skulden och faktureringen för t.ex "Medlemsavgift 2016" faktureras med fördel i slutet på december 2015 i samband med faktureringen av träningsperioden januari. Observera att släpande abonnemang måste faktureras först, annars kan det bli medlemmar som inte får det nya medlemskapet. Hantera släpande enligt Debitering av autogiroabonnemang. Nedan punktlista förutsätter att ni inte har några släpande och alla abonnemang ligger i fas.

 1. Ekonomi - Fakturering - Debitering av Autogiroabonnemang
 2. Välj vilken anläggning du ska fakturera för eller "Alla"
 3. Ändra status till "Har medgivande"
 4. Markera de abonnemang i listan som utöver nästa träningsperiod även ska faktureras för medlemskapet
 5. Klicka på Verktyg - Exportera - Medlemsavgift Kundkonto.
 6. Välj er Medlemskapsprodukt och klicka på OK
 7. BRP är klar med bakgrundsjobbet när man kan klicka på ett enskilt abonnemang och bara den raden blir blå, kan ta upp till några minuter
 8. Fakturera abonnemangen i listan som vanligt.
 9. Ändra status till "Saknar medgivande"
 10. Gör punkt 4-8 igen


  • No labels