Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Medlemsanalysen är en del av BRP Online som nås från BRP i menyn Analys. Kontakta BRP:s support för att få den installerad.

Träningsfrekvens

Medlemsstatistik

Attrition

Retention Rate

Nedanstående sida ger en förklaring till varför siffror i Medlemsrapport i BRP, siffror i Attrition i BRP Online, samt BRP BI,  kan skilja sig åt:

Skillnad i medlemsantal mellan BRP Classic/Cloud, BRP Online, samt BRP BI

Årsmedlemskap

Vanligtvis är BRP konfigurerat så att träningsabonnemang ger medlemskap. Vissa kunder, speciellt Friskis&Svettis, har ett separat årsmedlemskap. För att analyserna ska stämma krävs att de abonnemangsprodukter som ska ingå i analysen markeras med "Statistikgrundande för medlemskap" på abonnemangsfliken. Kontakta BRP:s support för att aktivera denna möjlighet.

 

 

  • No labels