Child pages
 • Medgivande via hemsida
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vad är Medgivande via hemsida?

Medgivande via hemsida är en tilläggstjänst för dig som betalningsmottagare i Autogiro Privat. Tjänsten innebär att du kan låta dina betalare teckna sina medgivanden direkt från er hemsida.

När kunder tecknar ett abonnemang vars produkt har inställningen "Kräver autogiro" skickas kunden vidare till ett formulär hos bankgirocentralen (BGC) där de får fylla i sina kontouppgifter. Dessa uppgifter signeras sedan med e-legitimation och är det enda kontrakt som behövs.

BRP hämtar sedan dessa medgivanden från BGC och dessa läggs med åtgärd "Lägg upp" och skickas på samma sätt som tidigare in till BGC.

Förberedelser

 1. Beställ tjänsten "Medgivande via hemsida" hos din bank. Se kapitel 3 i följande dokument: medgivande via hemsida-användarmanual.pdf
 2. Skapa ett formulär med följande fält

Fälten under "Betalare" ska ha följande namn för att automatiskt kunna fyllas i:
Namn = BetalareNamn
Address = BetalareAdress
Postnr = BetalarePostnr
Postort = BetalarePostort
Betalarnummer/Kundnummer = Kundnr
Kontoinnehavarens personnr = Personnr

Inställningar

Under Inställningar > Bolag måste följande inställningar anges:

 • "Bankgiro AG" - Det kontonummer som används
 • Lösenord till "Medgivande via hemsida" - Det lösenord ni fått av BGC till denna tjänst
 • Url till "Medgivande via hemsida" - Sökvägen man får när man publicerar sitt formulär hos BGC

Kontakta BRPs support och be att följande på Inställningar > Schemaläggning aktiveras:

 • Tjänsten "Medgivande via hemsida" som ska aktiveras att köras en gång i timmen.
 • Tjänsten "Borttagning av inaktiva internetbokningar" som också ska aktiveras.

Under Inställningar > Inställningar, ange "Mottagare av info e-post" för att kontinuerligt få information om när medgivanden hämtas etc.

Under Inställningar > Meddelanden används:

 • Abonnemangsvillkor
 • Informationstext för "Medgivande via hemsida"
 • No labels