Child pages
 • Meddelandemallar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar > Meddelanden

Meddelanden

Meddelandemallarna används när systemet skickar e-post eller SMS och i vissa fall som mallar för sidor i webbbokningen.

Förklaring av egenskaper på Meddelanden.

Egenskap

Förklaring

Namn

Vilken typ av meddelande det är. Se listan nedan

Anläggning

Meddelandet kan anpassas för en viss anläggning. Anges Alla kommer det att gälla för alla anläggningar som inte har ett annat meddelande angivet. Läs mer

Språk

Meddelandet kan anpassas för en viss anläggning. Anges Alla kommer det att gälla för alla språk som inte har ett annat meddelande angivet. Läs mer

Ämnesrad

Används endast för e-postmeddelande och anger då e-postmeddelandets ärende (subject). Om ingen ämnesrad anges används en förvald ämnesrad beroende på meddelandetypen.

Mall

Den mall som används när meddelandet genereras.

Skript

Här kan groovy-kod skrivas in. Koden ska returnera en mapp med värden. Värdena kan sedan användas i både Ämnesrad och Mall. Utöver värdena från skriptet kan även de specifika värdena för varje meddelandemall användas.

Om ett skript finns angivet kommer både Ämnesrad och Mall att exekveras m.h.a. Groovy Template Engine. Exempel på skript:

return [hasSubscriptions: person.subscriptions.size > 0]

Meddelandetyp

En meddelandemall är alltid av en viss meddelandetyp. Det är typen som talar om i vilket sammanhang mallen används.

Följande meddelandetyper kan användas

Namn

Beskrivning

Abonnemangsvillkor

 

Avtalsvillkor vid registreringVid en registrering på webben så krävs godkännande av dessa villkor.

Beställningsbekräftelse

Ett e-postmeddelande som skickas ut till beställaren när en beställning bekräftats.

Beställningsbekräftelse-SMSSMS-meddelande som skickas när kunden bokar via nätet. Om den är tom används en standardmall som innehåller bl.a. tid- och resursinformation om bokningarna.
Detta kräver konfiguration för SMS-tjänst och att internetbokningsinställningen "Skicka beställningsbekräftelse-SMS" är aktiverad. Därefter skickas ett SMS per bokning.

Bokningsinformation

Text som visas som webbsida i webbokningen för Bokningsinformation.

Bokningsinformation till medspelare

 

Brev för avbokning av kontraktstid

Ett e-postmeddelande som skickas ut till kunden och påminner att dom ska avboka kontraktets tider dom inte har tänkt att utnyttja.

Brev vid glömt lösenord

E-postmeddelande som skickas ut när en användare ber om att få sitt lösenord skickat till sig.

Brev vid inbokning från reservlista

E-postmeddelande som skickas ut till deltagaren som bokats en plats från reservlistan.

Brev vid ändring av e-postadress

E-postmeddelande som skickas ut för att en användare ska kunna bekräfta ändring av e-postadress.

Brev med instruktioner för att skapa lösenordE-postmeddelande som skickas ut vid registrering om inställning "Skicka e-post med instruktioner för att skapa lösenord vid registrering" är aktiverad. Meddelandet ska innehålla instruktioner för hur kunden kan skapa sitt lösenord. Giltiga variabler är: $person, $personId, $unit (anläggning), $createPasswordUrl (BRP's egna sida för att skapa lösenord) och $token (Personens accesstoken om man vill använda sin egna länk).

Epostmall

Används som mall att utgå ifrån när man skriver ett nytt meddelande från Kontaktregister > Personer > Verktyg > E-post

Inställd gruppaktivitet (E-post)E-postmeddelande som skickas ut när en gruppaktivitet blivit inställd. Fungerar i dagsläget endast om man kör Quinyxintegration.
Inställd gruppaktivitet (SMS)SMS-meddelande som skickas ut när en gruppaktivitet blivit inställd. Fungerar i dagsläget endast om man kör Quinyxintegration.
Internetbokning - AnsvarsfriskrivningMeddelande som visas vid bokning av Tjänst eller Arrangemang i kundwebben, som kunden måste ta ställning till och acceptera om denne vill boka en produkt som kräver godkännande av ansvarfriskrivning. Om ytterligare uppgifter från kund krävs utöver godkännande, bör meddelandet även innehålla förklarande text gällande dessa uppgifter.

Kvitto

E-postmeddelande som skickas till beställaren när en beställning blivit betald på webben (mall).

Kvittomail vid fakturabetalning

E-postmeddelande som skickas till beställaren när en faktura blivit betald på webben (mall).

Meddelande om bokningsspärr pga missad bokning

Ett meddelande om avstängning skickas till kunder som missat bokningar eller manuellt stängts av av er.

Min sida

Text som visas som webbsida i webbokningen för Min sida.

Notifiering om intresseanmälan

E-postmeddelande som skickas ut efter att en kund har registrerat sina personuppgifter på nätet.

PersonuppgiftspolicyPolicy för hur/vilka personuppgifter sparas/används av systemet.

Påminnelse om bekräftelse av bokning

E-postmeddelande som påminner kunden om att bokningen måste bekräftas.

Samtycke vid registrering av barns personuppgifter 

SMS vid inbokning från reservlista

SMS-meddelande som skickas ut till deltagaren som bokats en plats från reservlistan.

Text vid krav på medlemskapEtt meddelande som visas vid försäljning av en produkt som kräver medlemskap.

Varning pga missad bokning

En avstängningsvarning skickas ut via e-post till kunder som inte prickats av på ett gruppaktivitetspass som de bokat en plats på eller som inte utnyttjat en tjänstebokning. Se även Konfigurera varningstexter, bokningsspärr och spärrprodukt

Villkor för internetbokning

Text som visas som webbsida när användaren blir ombedd att godkänna bokningsvillkor.

Välkomstbrev

E-postmeddelande som skickas ut när en användare har registrerat sig.

Anpassning för anläggning och språk.

En meddelandemall kan anpassas för olika anläggningar och/eller olika språk.

När ett meddelande ska genereras kommer man att ta hänsyn till mottagarens val av språk och den aktuella anläggningen. Om det finns en mall av rätt typ för det valda språket eller den aktuella anläggningen kommer den mallen att användas. Annars används den mall som är satt att gälla för Alla. Finns det en konflikt mellan anläggning och språk har språket högre prioritet.

Exempel

Exempel

Typ

Språk

Anläggning

1

Kvitto

Engelska

A

2

Kvitto

Svenska

A

3

Kvitto

Alla

B

4

Kvitto

Svenska

Alla

5

Kvitto

Alla

Alla

Fall 1: Användare X betalar en beställning på anläggning A och X har valt engelska som språk. Då kommer mall nr 1 att användas.

Fall 2: Användare Y betalar en beställning på A och _ har valt svenska som språk. Då kommer mall nr 2 att användas. (Observerar att mall nr 4 inte används trots att den är satt att gälla alla anläggningar. Detta eftersom mall nr 2 är anpassad specifikt för anläggning A.)

Fall 3: Användare X (engelska) betalar en beställning på anläggning B. Då används mall nr 3 eftersom den är anpassad för anläggningen.

Fall 4: Användare Y (svenska) betalar en beställning på anläggning B. Då används mall nr 4 eftersom att den är anpassad för svenska. (Observera att mall nr 3 inte används. Det beror på att språk har högre prioritet än anläggning).

Fall 5: Användare X (engelska) betalar en beställning på anläggning C. Då används mall nr 5 eftersom det inte finns någon anpassning för anläggning C och ingen mall för engelska och alla anläggningar.

Förslag till meddelandemallar

Välkomstbrev

Hej $!person.firstName! Tack för din registrering. 
Användarnamn:
$!person.email.address
Lösenord:
$!person.password
Med vänliga hälsningar $!unit.name

Brev vid glömt lösenord

Ämnesrad: Återställ lösenord

NamnFörklaring
personKunden som Person-klass.
unitAnläggning som BusinessUnit-klass.
url

Url till sidan för glömtlösenord i vår kundwebb. OBS! Kan endast användast om man använder vår kundwebben och inte egen kundwebb med api integration.

myPagesUrlVärdet på myPagesUrl, används vid egen kundwebb via api integration.
tokenSpeciellt token som kan användas för att byta lösenord utan att ange gammalt lösenord.

Vid vår kundwebb

Hej $!person.firstName $!person.lastName!<br><br>  
<table cellspacing="0" border="0" cellpadding="3">    
 <tr>     
  <td><b>Anv&#228;ndarnamn:</b></td><td>$!person.email.address</td>
 </tr>
  <tr><td colspan="2">Klicka <a href="$url">här</a> för att välja ett nytt l&#246;senord.</td>
 </tr>
</table><br>
Med v&#228;nliga h&#228;lsningar<br>$!unit.name

Egen kundwebb (API-integration)

API-integratören måste implementera landningssidan för återställning av lösenord innan de kan använda denna funktion.

Hej $!person.firstName $!person.lastName!<br><br>  
<table cellspacing="0" border="0" cellpadding="3">    
 <tr>     
  <td><b>Anv&#228;ndarnamn:</b></td><td>$!person.email.address</td>
 </tr>
  <tr><td colspan="2">Klicka <a href="$myPagesUrl/resetpassword?accesstoken=$token">här</a> för att välja ett nytt l&#246;senord.</td>
 </tr>
</table><br>
Med v&#228;nliga h&#228;lsningar<br>$!unit.name

Brev vid ändring av e-postadress

<html>
 <body>
  Hej $!person.firstName!<br><br>F&#246;r att slutf&#246;ra &#228;ndringen av din 
  e-postadress m&#229;ste du klicka <a href="$webserveractivateEmailChange.action?user=$!person.id">h&#228;r</a>. 
  Vill du inte &#228;ndra e-postadress beh&#246;verdu inte g&#246;ra n&#229;gonting.<br>Med 
  v&#228;nliga h&#228;lsningar<br>$!unit.name
 </body>
</html>

Brev vid inbokning från reservlista

Hej $!person.firstName
Du har blivit inbokad på $booking från vår reservlista. Välkommen!

Brev med instruktioner för att skapa lösenord

<html>
<p>
Hej $!person.firstName! <br>Tack för din registrering. 
</p>
<p>
Användarnamn:
$!person.email.address
</p>
<p>
För att skapa ditt lösenord var vänlig <a href="$createPasswordUrl">klicka här</a>.<br>
Med vänliga hälsningar $!unit.name
</p>

Epostmall

Anges i html-format och kan innehålla vissa dynamiska fält, se nedan.

<html>
<head/>
<body>
<p style="font-family: verdana;font-size: 11px;line-height: 19px;margin-top: 1px;font-family: verdana;font-size: 11px;line-height: 19px;margin-top: 1px">
Hej %AUTO_FORNAMN%!<br></br>
</p>

<p style="font-family: verdana;font-size: 11px;line-height: 19px;margin-top: 1px;font-family: verdana;font-size: 11px;line-height: 19px;margin-top: 1px">
<br></br>
<b>$user.firstName $user.lastName</b><br></br>
<a href="mailto:$user.email">$user.email</a><br></br>
<br></br>
$businessunit.name<br></br>
</p>
</body>
</html>
 • No labels