Child pages
  • Makulering av autogirodebitering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Beskrivning funktion

Makulering av autogirodebitering görs enklast genom Autogiro Online. Se sida 24 på https://www.bankgirot.se/globalassets/dokument/instruktioner/autogiro_online_instruktion_betalningsmottagare_sv.pdf Efter man makulerat en debitering bör man kreditera fakturan i BRP.

BRP kan skicka makulering av hela dragningsfiler, t.ex om ni skickat en hel fil med fel datum eller liknande. Vi debiterar då för nedlagd tid.


  


  • No labels