Child pages
  • Ljusstyrning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BRP kan användas för att styra belysning i en lokal. Ljuset tänds automatiskt när det finns en debiterad bokning och ljuset släcks när bokningen tar slut. Kontakta BRP för mer information om ni vill använda funktionen "Ljusstyrning".

Att aktivera ljusstyrning

En resurs kan vara kopplad till belysning via en "Spärr". Spärren sätts med egenskapen "Spärr för ljusstyrning" på resursen. Olika resurser kan använda samma spärr om de har samma belysning, t.ex. en hall med två tennisbanor. Då tänds hela belysningen om någon av resurserna är bokade men släcks bara när ingen av resurserna är bokade.

Det är bara bokningar av produkttypen "Tjänst" som kan styra ljuset.

  1. Produkter > Produkter
  2. Sök upp den aktuella produkten och dubbelklicka på den eller klicka på raden och sedan "Visa".
  3. Klicka på fliken "Tjänst".
  4. Klicka i rutan bredvid "Använd ljusstyrning".
  5. Klicka "OK" och sedan "Stäng".

För att belysning ska kunna tändas och släckas måste också Inställningar > Schemaläggning > "Ljusstyrning" aktiveras, kontakta BRP:s support för att få hjälp med detta.

Den körs normalt var 10:e minut (men intervallet kan ändras) vilket innebär att tjänst som bokas mindre än 10 minuter innan den börjar inte kan schemaläggas för att tändas.

För att ljuset ska tändas måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Bokningen måste vara debiterad (betald) eller vara för en tjänst som är "Ej debiterbar".
  • Om tjänsten är konfigurerad att ha flera spelare (egenskapen "Antal spelare") måste alla spelare vara registrerade som anlända för att belysningen ska tändas.

Ljusstyrning manuellt

Belysningen kan också styras manuellt. Gå till bokningsschemat och högerklicka på en resurs som har en spärr för ljusstyrning konfigurerad. Välj "Tänd belysning" eller "Släck belysning" från menyn. Detta stänger inte av den automatiska ljusstyrningen utan framtida tändningar/släckningar fortsätter enligt bokningsschemat.

 

FAQ

Fråga:
Svar:

Fråga:
Svar:

 

  • No labels