Child pages
  • Ledigatider.se
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OBS

Lediga tider har lagt ned sin verksamhet.

Integration med ledigatider.se

BRP kan integreras med ledigatider.se

Rent praktiskt innebär kopplingen att ni bekvämt kan jobba vidare med bokningsrutiner i BRP. Skillnaden är att de tider ni gör tillgängliga för försäljning kommer att synas på två ställen: dels på er hemsida, dels på Ledigatider.se. Inget extrajobb således, bara mer försäljning och större kontaktytor.

På marknadsplatsen blir ni synliga för nya kunder som vanligtvis inte hittar fram till er. Bokningar på Ledigatider.se görs lika enkelt i dator som på mobil. Användaren behöver bara ange mobilnummer, e-post, namn och därefter betala med Visa/Mastercard. Kundens e-postkvitto med bokningsnummer ger er rätt identitet och på kvittot finns även länk för att kunna registrera sig på tjänsten.

Efter köp på Ledigatider.se uppdateras BRP med kundens namn och via e-post får ni meddelande att tid sålts. Via ert konto på Ledigatider kan ni kontinuerligt följa försäljning och uppdatera information om er anläggning. I början av varje månad får ni ersättning från föregående månads försäljning direkt in på av er angivet konto.

För att komma igång med tjänsten kontakta ledigatider

Jesper Annell
Telefon 0733-22 99 58
Skype ledigatider
E-post jesper@ledigatider.se

Konfiguration i BRP

När en kund bokar och betalar via ledigatider.se så kommer bokningen att visas som debiterad i BRP. När ledigatider gör detta använder de ett betalsätt. Betalsättet styr hur betalningen konteras i bokföringen.

De flesta bokar upp det som en fordran på ledigatider. Detta för att enkelt kunna stämma av vad som kommer in på banken jämfört med vad som i BRP är bokat och betalt.
Beloppet på banken kommer att vara lägre än vad BRP förväntar sig eftersom Ledigatider drar av sin provision. Detta hanterar ni i bokföringen, BRP exporterar verifikat på hela det betalda beloppet.

De bokade och betalda beställningarna kommer att följa med i verifikatexporten på samma sätt som övriga beställningar.

Att komma igång

  • Kontakta ledigatider enligt uppgifter ovan
  • Bestäm ett bokföringskonto och skapa detta i BRP (Ekonomi > Inställningar > Konton)
  • Skapa ett nytt betalsätt (Ekonomi > Inställningar > Betalsätt) "Ledigatider.se" och sätt konto till det nyligen skapade bokföringskontot
  • Kontakta BRP för att skapa internetkassa och knyta den till anläggningen/anläggningarna om det inte redan finns en sådan. 
  • BRP behöver veta betalsättets ID (kolumnen till vänster i betalsättslistan)

 

  • No labels