Child pages
  • Kvitto
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BRP kan skriva ut följande typer av kvitton:

  • Kassakvitto
  • Kvittokopia
  • Returkvitto
  • Pro forma kvitto (förhandskvitto)
  • Övningskvitto

Kassakvitto

I BRP syftar begreppet kassakvitto på det orginalkvitto som skrivs ut i samband med att en försäljning registreras i kassan. Kvittot är märkt med texten "Kvitto" och texten kan inte ändras.

Kvittokopia

Ett kassaregister får inte skriva ut mer än en kopia av ett kassakvitto. Kvittokopian är märkt med texten "Kopia" och texten kan inte ändras.

Returkvitto

Returkvitton skrivs alltid ut vid återköp och felslag. På kvittot framgår vad som korrigerats, t.ex. ändrat betalsätt, eller uppgifter om återbetalning för returnerade eller prisnedsatta varor eller tjänster. Returkvittot är märkt med texten "Kvitto" och texten kan inte ändras.

Orderbekräftelse/Leveranskvitto

Leveranskvitton skrivs ut vid kreditköp (kundkonto samt kredit i externt system, t.ex. Actiway). Kvittot är märkt med texten Orderbekräftelse - Ej kvitto (norsk: Utleveringskvittering - IKKJE KVITTERING FOR KJØP). Texten kan inte ändras. 

SverigeNorge

 

 

Pro forma kvitto (förhandskvitto)

I BRP används begreppet "Nota". Detta är ett förhandskvitto som inte gäller som bevis för en penningtransaktion. Kvittot är märkt med texten "Ej kvitto" och texten kan inte ändras.

Övningskvitto

Alla typer av kvitton som skrivs ut när BRP körs i övningsläge räknas som övningskvitton.

Utskrift av kvitton

Ett orginalkvitto skrivs alltid ut i samband med att en försäljning registreras i kassan. Detsamma gäller för returkvitton. Kvittokopia kan skrivas ut från kassan med snabbknappen "F7" eller via kassaremsan (Ekonomi > Kassa > Kassaremsa, alternativt snabbknappen "Kassaremsa" från kassan). Notera att max en (1) kopia får göras per kvitto samt att ett orginalkvitto alltid måste skrivas ut.

I Norge innehåller samtliga utskrifter KassaID. Det går även att se under Hjelp>Om, då benämnt som "Kassens produksjonsnummer".

Kvitto via e-post

Se följande dokumentation.

  • No labels