Child pages
  • Kundreskontra
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomi > Fakturering > Kundreskontra

Kundreskontran används för att ta ut aktuell reskontra per ett valt datum bakåt i tiden och visar alla fakturor som vid valt datum är obetalda. En sammanställning av en enskild kunds kundfordringar kan göras från Fakturalistan genom att söka fram kundens obetalda fakturor.