Child pages
 • Kundkonto
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Kundkonto

Konfigurera kundkonto

Följande inställningar behöver aktiveras:

Kundkontovillkor

 

Under Inställningar > Inställningar > Kundkontovillkor finns alla inställningar som styr villkor som ska vara uppfyllda för att en kund ska få nyttja kundkontot.

InställningFunktionStandardvärde

Tillåt förfallen faktura vid kundkontobelastning

Kunden kan köpa på kundkontot trots att de har förfallna fakturor.Ja
Åldersgräns kundkonto Minimiålder för kundkonto.0
Standard kreditgräns Om satt till ett värde > 0 gäller detta värde istället för de individuella kreditgränserna. Om olika kreditgränser sätts på olika bolag/anläggningar så kommer kunden att ta med sig kreditgränsen om han eller hon belastar sitt kundkonto på en annan anläggning än den egna. Standardkreditgränsen påverkar enbart nyregistrerade personer om man även tillåter individuella kreditgränser. Meddela oss om ni vill att befintliga kunders kundkontokredit massuppdateras. 
Kundkonto kräver giltigt AG-abonnemang i bolaget

Minst ett aktivt autogiroabonnemang i bolaget krävs. Kunden måste vara betalare. Första debiteringen på första AG-abonnemanget går att lägga upp på kundkontot även om kunden inte har ett AG-abonnemang sedan tidigare.

Nej
Kundkonto kräver e-postadress Giltig e-postadress krävs.Nej
Kundkonto kräver AG-medgivande i bolaget

Medgivande för automatisk debitering krävs. Medgivandet måste vara aktivt.
Fungerar med Autogiro, Avtalegiro (Norge), återkommande kortbetalning, Direct debit (Polen) och Finvoice (Finland). (Medgivande måste tillhöra personen, ingen uppslagning via nyttjare>abonnemang>betalare>medgivande.)

 
Kundkonto kräver godkännande från kundKryssruta på ekonomi-fliken på kundkortet behöver vara ikryssad.Nej
Inkludera obetalda fakturor i kreditutrymmetObetalda fakturor räknas med i det utnyttjade kreditutrymmet. (Har jag 200 SEK som gräns och en obetald faktura på 120 SEK får jag handla för 80 SEK)Nej
Tillåt individuella kreditgränserAvgör om 'Standard kreditgräns' ska gå att justera för enskilda personer eller om alla ska ha samma kreditgräns utan undantag.NejNegativa skulder

Det finns möjlighet att sätta upp negativa belopp på kundkontot.

Exempel:
En kund har bokat en badmintontid över Internet och betalat med kort. Kunden ringer senare och måste avboka. För att låta kunden få bokningens värde tillgodo, gå till kassan, återköp bokningen och betala det negativa beloppet med kundens kundkonto. Vid ett senare tillfälle kan kunden betala en annan bokning med pengarna på kundkontot.

Information i kassan om kundens kredit

Om en kund valts i kassan visar BRP om denna kund har en beviljad kredit och hur stor kundens skuld är. Negativa skulder visas inte. Om köp nekas visas en dialog som förklarar vilka villkor som inte är uppfyllda. Summan av kundens obetalda fakturor räknas av från kreditutrymmet.

Betala med kundkonto i kassan

 1. Gå till kassan.
 2. Sök upp kunden.
 3. Välj produkter.
 4. Tryck på kundkonto.

Nu visas information om kunden inte uppfyller de gällande villkoren. Om inte villkoren är uppfyllda kan inte betalningen slutföras.

Samma information kan fås genom att klicka på knappen "Information" vid fältet "Kreditutrymme" på ekonomi-fliken på kundkortet.

Betala första AG-dragning med kundkonto.

Tidigare var det möjligt att lägga den första AG-dragningen på kundkonto. Ofta vill man ha ett lägre belopp i kreditgräns än vad första månadsdebiteringen är på. (tex kredit = 200 SEK men abonnemanget kostar 399 SEK / månad)

Lägg istället första debiteringen direkt som en AG-faktura genom att trycka "Faktura" i kassan.

Betala kundkontoskuld

En kundkontoskuld kan inte delbetalas utan kan endast betalas i sin helhet.

Betala kundkontoskuld i kassan

 1. Sök upp kunden.
 2. Tryck "Betala kundkonto". Nu visas kundens alla köp som satts upp på kundkontot.
 3. Betala.

Minska belopp på kundkonto

Minska beloppet på kundkontoskulden med hjälp av återköp:

 1. Gå till kassan.
 2. Sök upp kunden.
 3. Kontrollera vilken produkt som kunden satt upp på kundkontot genom att gå till personkortet (klicka på ikonen "Papper/penna", välj flik "Ekonomi", fältet "Transaktioner").
 4. Återgå till kassan genom att stänga personkortet.
 5. Klicka på "Återköp" och gör ett återköp på samma produkt och belopp som sattes upp på kundkontot.
 6. Klicka på "Kundkonto".

Moms och intäkter

Intäkter och moms registreras vid försäljningen i kassan. När kundkontoskulden faktureras presenteras moms på fakturan, men fakturajournalen innehåller varken moms eller intäkter för försäljningen. Den innehåller endast betalningen av kundkontoskulden.

Bolag och kundkonto

 • Kreditgräns är gemensam för personen över hela installationen.
 • Kundkonto faktureras per bolag.
 • Om autogiromedgivande finns i ett bolag finns möjlighet att debitera kundkontot den vägen. Om kunden handlar hos en anläggning i ett bolag där medgivande saknas får skulden istället faktureras eller betalas i kassan.

 

 

 

 • No labels