Child pages
 • Kundjournal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I kundjournalen kan ni skriva in anteckningar som avser en aktuell kund. I BRP finns det två möjligheter att lägga in journalanteckningar:

 • via "Personkortet" (Kontaktregister > Personer alternativt "F9") sök upp personen och se fliken "Kundjournal".
 • via en tjänstebokning, se nedan.

Förberedelser

Anteckningarna kan läsas av alla användare med rättigheten "Kundjournal". För att tilldela rättigheter, se Roller och användarrättigheter.

Om det ska finnas möjlighet att ändra journalanteckningar i efterhand måste Inställningar > Inställningar (Basuppgifter) > "Journalanteckningar ändringsbara" vara ikryssad/aktiverad.

Kundjournaler på en tjänstebokning

 1. För att lägga in en anteckning på en kund via en tjänstebokning sök upp och öppna aktuell tjänstebokning.
 2. Klicka sedan på fliken "Journal".
 3. Anteckningar som skrivs in via en tjänsteboknings kundjournal kan administreras både från tjänstebokningens och personkortets kundjournaler.
  • "Skapad" visar datum och klockslag när anteckningen skapades. Detta datum genereras automatiskt av BRP och kan inte ändras.
  • "Ansvarig" visar namnet på den person som är inloggad. Genereras automatiskt av BRP och kan inte ändras.
  • "Anteckning", här skriver ni de uppgifter om den aktuella kunden som bokningen avser.

OBS! Anteckningarna har ingen direkt koppling till bokningar, varför det är fullt möjligt att ange vilka datum/tider som helst i efterhand.

Skapa journalanteckningstyper

Om man vill ha flera separerade kundjournaler går det att lägga upp "Journalanteckningstyper".

 1. Skapa dem under Kontaktregister > Inställningar > Journalanteckningstyper.
 2. Koppla journalanteckningstypen till de roller som ska ha rätt att läsa/skapa journalanteckningar av den aktuella typen genom att klicka på rollen så att den blir blåmarkerad. För att avmarkera en roll klicka på den så att blåmarkeringen försvinner. Användare som inte har rättigheter till en journalanteckningstyp kan aldrig se eller skapa journalanteckningar av den typen.

OBS! Journalanteckningar som saknar typ är synliga för alla som har rätt att läsa journalanteckningar.

Konfigurera tjänsteprodukter

Om journalanteckningstyper används går det att ställa in journalanteckningstyp på tjänsteprodukternas tjänsteflik. Om det är satt kan endast de som har rättigheter till den typen skapa och läsa journalanteckningar på tjänstebokningar med den produkten. Anteckningar som görs på tjänstebokningar blir automatiskt av den typen som är satt på produkten.

 • No labels