Child pages
 • Kreditera faktura
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Betala och kreditera faktura

En faktura kan krediteras från en av följande dialoger:

 • Personkortets fakturaflik, markera aktuell faktura och klicka på "Kreditera".
 • Ekonomi > Fakturering > Fakturor, markera aktuell faktura och klicka på "Kreditera".

(Klicka på bilden för att få den större)

Vid kreditering kan du med kryssrutorna välja vilka av fakturans produkter som ska krediteras.

"Kvitta mot originalfakturan" innebär att originalfakturan betalas med kreditfakturan (i regel vill man det).

När man trycker "Skapa" frågar BRP för varje produkt som är valda, med början på den första i listan, om man vill att alla bokningar som hör till produkten ska avbokas. Man kan då välja mellan: 

 • "Ja", då fortsätter BRP fråga för även för nästa produkt.
 • "Ja till alla", då avbokas alla bokningar som hör till de valda produkterna om det inte är några undantag*.
 • "Nej", då avbokas inte bokningen för den aktuella produkten och bokningen blir odebiterad.
 • "Nej till alla", då avbokas inte bokningar för några av de resterande produkterna.

*Följande undantag kommer det fortfarande att frågas separat om:

 • Om avbokningen strider mot bokningsregeln för hur sent man får avboka något.
 • Om bokningen tillhör ett paket frågas det om man ska avboka alla bokningar i paketet.

 
Om fakturan innehåller en debitering för en tidsperiod på ett abonnemang frågar BRP om abonnemangets "debiterad till" ska backas. Backas debiterad t.o.m. ända tillbaka till abonnemangets startdatum ställer BRP frågan om abonnemanget ska raderas.

Om inte alla fakturans produkter krediterats kan fakturan krediteras igen.

OBS! Kreditfakturan får alltid originalfakturans fakturaadress.

Delkreditering av fakturarad

Genom att ange ett belopp i kolumnen "Kreditbelopp" kan man välja att kreditera en delsumma av en rad. När man delkrediterar en rad påverkas aldrig den underliggande bokningen. Bokningen kommer fortfarande anses som fullt betald. Raden kommer bli markerad som krediterad och kan inte krediteras på nytt med ytterligare belopp.

 1. Se till att endast de rader du vill kreditera är markerade i kolumnen längst till vänster.
 2. Om syftet är att kreditera några få obetalda kronor på en faktura, se till att kryssa i "Visa rader ink. moms"
 3. I kolumnen "Kreditbelopp", ange med hur många kronor raden ska krediteras.

Exempel:

En kund har betalat en faktura med fem kronor för lite. Vi väljer att kreditera en av fakturaraderna med fem kronor:

(Klicka på bilden för att få den större)

Hur kvittar jag en kreditfaktura mot orginalet?

Alternativ 1

Om ni inte har aktiverat att detta görs automatiskt så kan man lösa det i efterhand genom att göra en betalningsregistrering på respektive faktura. Eftersom beloppen är lika stora men med omvänt tecken så tar betalningarna ut varandra på inbetalningsjournalen. Var noga med att ange samma betaldag och betalsätt på båda betalningarna. Förslagsvis kan du använda dagens datum och betalsätt = bank.

Alternativ 2

Ett annat alternativ är att klicka på "Betala faktura" i kassan och där söka upp båda fakturorna. Klicka på "Betala" och därefter "OK" för att slutföra transaktionen.

Se även Vanliga frågor - Fakturering

Kreditering av faktura med sponsring (sponsfaktura).

Mer info om sponsring här

Vid försök till kreditering av ena delen av en abonnemangsbokning med spons kommer båda delarna att krediteras.
Detta för att bokningen ska bli helt återköpt. I detta fall görs även avbokning av abonnemangsbokningen (debiterat till och med flyttas tillbaka som vanligt vid avbokning av abonnemangsbokningar).

Det går att stänga av kravet på att båda delarna måste krediteras. För detta kontakta BRP support.Med detta krav avstängt kan man välja att bara kreditera ena delen av en abonnemangsbokning med spons, då kommer abonnemangsbokning att avbokas utan att debiterat till och med flyttas tillbaka.

 

 • No labels