Child pages
  • Kortinformation
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kortinformation används för att få reda på vem ett kort tillhör.

Om man använder Gantners kontaktlösa kort kan man även se giltighetstid på kortet samt vilka skåp som är låsta med kortet. Detta är användbart om man är osäker på om skåpsrättigheter har registrerats korrekt på chipet efter köp. Det går även att nollställa skåpen genom att lägga kortet på läsaren och klicka på knappen "Nollställ skåp". Även datumet som är lagrat på kortet kan nollställas genom att trycka på knappen "Nollställ datum". Har man inte Gantner-kort syns inte denna knappen.

OBS. Om ni använder Gantner-armband kan kunder som inte har någon uppenbar koppling till ett armband visas när man läser in ett nummer. Det vanligaste är att kunden tidigare har köpt en engångsentré som kopplats till det aktuella armbandet. Detta är normalt och kopplingen försvinner så fort armbandet återanvänds till en annan entré/värdekort/abonnemang.

Arrangemang

Om ägaren till kortet är kopplad som deltagare på arrangemanget så visas nedanstående information:

  • arrangemangets produktnamn
  • tidsintervall från basuppgifterna
  • veckodag och klockslag från arrangemangets Avancerat-flik

Endast ett aktivt arrangemang visas, skulle det finnas flera aktiva arrangemang visas det vars startdag ligger närmast i tiden.

  • No labels