Child pages
 • Kontoplan
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Kontoplan

Konton

Ekonomi > Inställningar > Konton

Konto

Markera ett konto och välj "Visa" för att se information om ett konto eller "Ny" för att skapa upp ett nytt.

 • Nummer: Vilket nummer kontot ska ha.
 • Namn: Vilket namn kontot ska ha.
 • Används på produkter: Om kontot ska vara valbart försäljningskonto på produkter (intäktskonto).
 • Används på produkttyper: Vilka produkttyper försäljningskontot ska dyka upp som valbart på, bra att definera för att minska chansen att man väljer fel konto på produkter.
 • Används för periodiseringsskuld: Om kontot ska dyka upp som valbart periodiseringskonto på produkter.
 • Använd för betalsätt: Om kontot ska vara valbart för olika betalsätt i systemet, bra att definera för att minska chansen att man väljer fel konto på betalsätt
 • Momsgrupp: Även om BRP tillåter att intäkter med olika momsgrupper blandas på ett intäktskonto, rekommenderar vi det inte. För att undvika att detta sker, välj en momsgrupp direkt på kontot. Då kommer nya produkter som kopplas till detta konto automatiskt att få rätt momsgrupp.
 • Skuggkonto för periodisering: Används för att intäkter för periodiserade produkter ska kunna momsredovisas direkt, även om intäkterna väntar till senare. Detta fält ska fyllas i på alla konton som har en momssats över 0% och som nyttjas som försäljningskonto av produkter som periodiseras.
 • Använd dimension 1: Om kontot ska följas av en dimension bokföringsmässigt. Exempel på en vanlig dimension 1 är Resultatenhet eller Kostnadställe
 • Använd dimension 2: Samma som ovan men på en annan nivå, t.ex Projekt.
 • Fast värde dimension 1: Om en dimension anges får den högsta prioritet vid journalskapande.
 • Fast värde dimension 2: Om en dimension anges får den högsta prioritet vid journalskapande.
 • Externa integrationskoder: Används av BRP vid integrationer

Inställning av momsgrupper

Ekonomi > Inställningar > Momsgrupper

Här kan du ändra befintliga momsgrupper eller skapa nya. En momsgrupp har ett namn, en procentsats och ett konto till vilket momsen förs över när en produkt med den momsgruppen säljs.

Efter att en momsgrupp har sparats så kan procentsatsen ej ändras, detta för att förhindra återanvändning av en gammal momsgrupp. Vid ändring av momssatsen på produkter så ska ny momsgrupp skapas och användas.

Kontoplan

Nedan följer den kontoplanen som följer med BRP som standard. För konteringsexempel se Konteringsexempel

NummerNamnMomsgruppBeskrivning
1000Ej debiterbar0Nyttjas normalt för produkter som aldrig ska debiteras, t.ex interna bokningar eller gruppaktiviteter
1410Lager av färdiga varor Motkonto för samtliga lagerhändelser.
1510Kundfordringar Standardfakturor
1511Kundfordringar AG Autogirofakturor & Återkommande kortbetalningsfakturor
1517Delbetalning Huvudfaktura på en delbetalningsplan
1518Kundkonton Kredit för kunder
1612Kassaförskott Uttag av kontanter under pågående dag
1684Kortfristig fodran leverantör Nyttjas normalt i integrationer mot påminnelseservice
1910Kassa Kontanter
1911Kort Kortbetalning i kassan
1912Internetbetalning Kortbetalning på internet
1915Actiway Friskvårdsleverantör
1916Wellnet Friskvårdsleverantör
1917SEQR Mobil plånbok
1918Swish Mobil plånbok
1919Benify Friskvårdsleverantör
1920Plusgiro Plusgirobetalning
1930Bank Bankbetalning
1940Växelkassa Växelkassa
2421Ej inlösta presentkort 0%0Försäljningskonto för presentkort
2422Ej inlösta klippkort 0%0Försäljningskonto för klippkort
2423Ej inlösta klippkort 6%6Försäljningskonto för klippkort
2424Ej inlösta klippkort 12%12Försäljningskonto för klippkort
2425Ej inlösta klippkort 25%25Försäljningskonto för klippkort
2426Omatchade betalningar Kreditsida bankgirobetalning med felaktig referens
2610Utgående moms, oreducerad Moms
2620Utgående moms, reducerad 1 Moms
2630Utgående moms, reducerad 2 Moms
2971Skuldkonto periodisering Skuldkonto periodisering
3010Träning förbetald 6%6Försäljningskonto
3011Träning AG 6%6Försäljningskonto
3012Träning engångs 6%6Försäljningskonto
3013Personlig träning 6%6Försäljningskonto
3210Försäljning 12 %12Försäljningskonto
3310Försäljning 25%25Försäljningskonto
3410Försäljning 0%0Försäljningskonto
3590Indrivningsintäkter0Nyttjas normalt i integrationer mot påminnelseservice
3690Tömning klippkort 0%0Intäkt utgångna klippkort
3691Tömning klippkort 25%25Intäkt utgångna klippkort
3692Tömning klippkort 12%12Intäkt utgångna klippkort
3693Tömning klippkort 6%6Intäkt utgångna klippkort
3740Öresutjämning Nyttjas av BRP automatiskt
3911Hyresintäkter 25%25Försäljningskonto
3951Återvunnen förlust KF 25%25Betalning av avskriven faktura
3952Återvunnen förlust KF 12%12Betalning av avskriven faktura
3953Återvunnen förlust KF 6%6Betalning av avskriven faktura
3954Återvunnen förlust KF 0%0Betalning av avskriven faktura
3990Skuggkonto periodisering 25% Momsfri periodiserad intäkt
3991Skuggkonto periodisering 12% Momsfri periodiserad intäkt
3992Skuggkonto periodisering 6% Momsfri periodiserad intäkt
3993Skuggkonto periodisering 0% Momsfri periodiserad intäkt
4020Kostnad sålda lagervaror Försäljning av lagervaror
4900Lagerförändring Inleverans Lagerförändring Inleverans
4901Lagerförändring Inventering Lagerförändring Inventering
4902Lagerförändring Förbrukning Lagerförändring Förbrukning
4903Lagerförändring Kassering Lagerförändring Kassering
4904Lagerförändring Utleverans Lagerförändring Utleverans
4905Lagerförändring Import Vid import av lagerfil
6351Konstaterad förlust KF 25% Avskrivning faktura
6353Konstaterad förlust KF 12% Avskrivning faktura
6354Konstaterad förlust KF 6% Avskrivning faktura
6355Konstaterad förlust KF 0% Avskrivning faktura
6591Indrivningskostnader Nyttjas normalt i integrationer mot påminnelseservice
7318Felräkningspengar Konto för kontantdiffar
 • No labels