Child pages
  • Konteringsexempel
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Exempelkonton

KontonrKontonamnKontonrKontonamnKontonrKontonamn
1510Kundfordringar2421Ej inlösta presentkort3310Försäljning 25%
1511Kundfordringar AG2423Ej inkösta klippkort 6%3410Försäljning 0%
1517Delbetalning2426Omatchade betalningar3590Indrivningsintäkter
1518Kundkonton2610Utgående moms, oreducerad3693Tömning klippkort 6%
1612Kassaförskott2620Utgående moms, reducerad 13911Hyresintäkter 25%
1684Kortfristid fordran lev.2630Utgående moms, reducerad 23953Återvunnen förlust KF 6%
1910Kontanter2971Skuldkonto periodisering3990Skuggkonto periodisering 25%
1911Kort3010Träning förbetald 6%3992Skuggkonto periodisering 6%
1912Internetbetalning3011Träning AG 6%6354Konstaterad förlust KF 6%
1915Actiway3012Träning engångs 6%

1930Bank3013Personlig träning 6%Kassaförsäljning

Försäljning

Försäljning i kassan med betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310
75Kassarapport2016-05-17Försäljningskonto Produkten
2610
25Kassarapport2016-05-17Moms
1911100
Kassarapport2016-05-17Konto för betalsätt ”Kort”

Återköp

Återköp i kassan mot kontanter

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
331075
Kassarapport2016-05-17Försäljningskonto Produkten
261025
Kassarapport2016-05-17Moms
1910
100Kassarapport2016-05-17

Konto för betalsätt ”Kontant”

Splitt av kvitto

Försäljning i kassan av årskort för 2000:- där kvittot splittas och hälften betalas med betalkort och resten faktureras i kassan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3010
943,4Kassarapport2016-06-06Försäljningskonto Produkten
2630
56,6Kassarapport2016-06-06Moms
19111000
Kassarapport2016-06-06Konto för betalsätt ”Kort”
3010
943,4Fakturajournal2016-06-06Försäljningskonto Produkten
2630
56,6Fakturajournal2016-06-06Moms
15101000
Fakturajournal2016-06-06Konto för betalsätt ”Faktura”

Växling

Kontantuttag från kassan för att t.ex köpa lite receptionsmateriel.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1910
500Kassarapport2016-07-22Konto för betalsätt ”Kontant”
1612500
Kassarapport2016-07-22Konto för betalsätt ”Kontantuttag”

Enbart 200:- behövdes för att köpa in det man behövde så man återför 300:- till kassan igen

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1612
300Kassarapport2016-07-22Konto för betalsätt ”Kontantuttag”
1910300
Kassarapport2016-07-22Konto för betalsätt ”Kontant”

Internetbetalning

Köp

Köp sker på bokningssidan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012
943,4Kassarapport2016-10-05Försäljningskonto Produkten
2630
56,6Kassarapport2016-10-05Moms
19121000
Kassarapport2016-10-05Konto för betalsätt "Internetbetalning"

Återköp via BRP Online

Gör återköp/kreditering via BRP Online

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1912
1000Kassarapport2016-10-05Konto för betalsätt "Internetbetalning"
15101000
Kassarapport2016-10-05Konto för betalsätt "Faktura"
1510
1000Fakturajournal2016-10-05Konto för betalsätt "Faktura"
3012943,4
Fakturajournal2016-10-05Försäljningskonto Produkten
263056,6
Fakturajournal2016-10-05Moms

Fakturering

Faktura

Försäljning mot faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310
750Fakturajournal2016-01-25Försäljningskonto Produkten
2610
250Fakturajournal2016-01-25Moms
15101000
Fakturajournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura”

Betalning av faktura via bankgiro

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
1000Inbetalningsjournal2016-02-05Konto för betalsätt ”Faktura”
19301000
Inbetalningsjournal2016-02-05Konto för betalsätt ”Bank”

Betalning av fakturan i kassan med betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
1000Kassarapport2016-02-05Konto för betalsätt ”Faktura”
19111000
Kassarapport2016-02-05Konto för betalsätt ”Kort”

Faktura AG

Försäljning mot faktura AG i januari i samband med månadens autogirodragning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3011
471,7AG-fakturajournal2016-01-25Försäljningskonto Produkten
2610
28,3AG-fakturajournal2016-01-25Moms
1511500
AG-fakturajournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura AG”

Betalning av faktura via autogiro

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511
500Inbetalningsjournal2016-01-27Konto för betalsätt ”Faktura AG”
1930500
Inbetalningsjournal2016-01-27Konto för betalsätt ”Bank”

Betalning av fakturan i kassan istället med kontanter

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511
500Kassarapport2016-03-07Konto för betalsätt ”Faktura AG”
1910500
Kassarapport2016-03-07Konto för betalsättet ”Kontant”

Kontantmetoden (Enbart valbart i vissa länder)

Försäljning mot faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo


0Fakturajournal2016-01-25Ingen skuld bokas upp

0
Fakturajournal2016-01-25Ingen skuld bokas upp

Betalning av faktura via bankgiro

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310
750Inbetalningsjournal2016-02-05Försäljningskonto Produkten
2610
250Inbetalningsjournal2016-02-05Moms
19301000
Inbetalningsjournal2016-02-05Konto för betalsätt ”Bank”

Betalning av fakturan i kassan med betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310
750Kassarapport2016-02-05Försäljningskonto Produkten
2610
250Kassarapport2016-02-05Moms
19111000
Kassarapport2016-02-05Konto för betalsätt ”Kort”

Kreditering

Kreditering av faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
1000Fakturajournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura”
3310750
Fakturajournal2016-01-25Försäljningskonto Produkten
2610250
Fakturajournal2016-01-25Moms

Kvittning

Kvittning faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
1000Inbetalningsjournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura”
15101000
Inbetalningsjournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura”

Kvittning av överbetald faktura mot en icke betald AG-faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511
1000Inbetalningsjournal2016-02-15Konto för betalsätt ”Faktura AG”
15101000
Inbetalningsjournal2016-02-15Konto för betalsätt ”Faktura”

Konstatera kundförlust

Sista fakturan på ett autogiroabonnemang blir fakturerat

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3011
471,7AG-fakturajournal2016-01-25Försäljningskonto Produkten
2610
28,3AG-fakturajournal2016-01-25Moms
1511500
AG-fakturajournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura AG”

Månaderna går och man får inte in skulden. Väljer till slut att konstatera kundförlust

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511
500Inbetalningsjournal2017-12-31Konto för betalsätt ”Faktura AG”
6354471,7
Inbetalningsjournal2017-12-31Konto för konstaterade kundförluster 6%
261028,3
Inbetalningsjournal2017-12-31Moms

Fakturan blir trots allt betald efter att man konstaterat kundförlust

KontoDKVerifikattypBokföringsdag
3953
471,7Inbetalningsjournal2018-01-10Konto för återvunna kundförluster 6%
2610
28,3Inbetalningsjournal2018-01-10Moms
1930500
Inbetalningsjournal2018-01-10Konto för betalsätt ”Bank”

Utbetalning faktura

Inbetalning kommer in som överstiger fordringsbeloppet på 1000:-

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
1500Inbetalningsjournal2016-11-02Konto för betalsätt ”Faktura”
19301500
Inbetalningsjournal2016-11-02Konto för betalsätt ”Bank”

Betalar fakturan med -500. Väljer betaldag som man planerar att göra utbetalningen till kundens konto via sin internetbank

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1930
500Inbetalningsjournal2016-11-07Konto för betalsätt ”Bank”
1510500
Inbetalningsjournal2016-11-07Konto för betalsätt ”Faktura”

Istället för att betala ut via internetbank kommer kunden in och vill ha pengarna tillbaka direkt i kassan. Betalar faktura i kassan och väljer att betala ut till betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1911
500Kassarapport2016-11-07Konto för betalsätt ”Kort”
1510500
Kassarapport2016-11-07Konto för betalsätt ”Faktura”

Omatchade inbetalningar

Omatchad betalning kommer in då referens vid betalning inte överensstämmer med något OCR-nummer i kundreskontran

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2426
1000Inbetalningsjournal2016-03-11Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar”
19301000
Inbetalningsjournal2016-03-11Observera att bank redan konteras här, Konto för betalsätt ”Bank”

Matchning av omatchad betalning mot faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
1000Inbetalningsjournal2016-03-11Konto för betalsätt ”Faktura”
24261000
Inbetalningsjournal2016-03-11Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar”

Om matchning inte kan göras då betalningen inte avser faktura i BRP kundreskontra så markerar ni betalningen som bearbetad och gör manuell bokföringsorder/verifikat i ert bokföringsprogram

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
X
1000XX
24261000
XX2426 bör debiteras i bokföringsprogrammet

Delbetalning

Faktura AG

Försäljning med ”Delbetalning” som betalsätt i kassan. Exemplet nyttjar AG-delbetalningsplan 4 månader

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012
943,4Fakturajournal2016-01-16Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning
2630
56,6Fakturajournal2016-01-16Moms
15101000
Fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”

Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
1000Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”
15171000
Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”

Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar AG eftersom det är en AG-delbetalningsplan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1517
1000AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”
15111000
AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura AG”

Betalning sker normalt sätt månatligen, här kommer första betalningen in i februari i samband med AG-dragningen

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511
250Inbetalningsjournal2016-02-27Konto för betalsätt ”Faktura AG”
1930250
Inbetalningsjournal2016-02-27Konto för betalsätt ”Bank”

Faktura

Försäljning med ”Delbetalning” som betalsätt i kassan. Exemplet nyttjar Standardfaktura-delbetalningsplan 6 månader

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012
943,4Fakturajournal2016-01-16Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning
2630
56,6Fakturajournal2016-01-16Moms
15101000
Fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”

Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
1000Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”
15171000
Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”

Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar eftersom vi valde en standardfaktura-delbetalningsplan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1517
1000AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”
15101000
AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”

Kunden betalar första delbetalningsfakturan direkt i kassan med betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
166,6Kassarapport2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”
1911166,6
Kassarapport2016-01-16Konto för betalsätt ”Kort”

Integration påminnelse/inkassoservice

Försäljning mot faktura i januari

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310
750Fakturajournal2016-01-25Försäljningskonto Produkten
2610
250Fakturajournal2016-01-25Moms
15101000
Fakturajournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura”

Kunden betalar inte på förfallodagen så ni skickar fakturan till leverantören via integrationen

Kunden betalar in skulden till leverantören som rapporterar via integrationen att fakturan är betald så att fakturan blir betald

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
1000Inbetalningsjournal2016-03-17Konto för betalsätt ”Faktura”
3590
33Inbetalningsjournal2016-03-17Indrivningsintäkter, t.ex ränta
3590
180Inbetalningsjournal2016-03-17Indrivningsintäkter, t.ex Inkassoavgift
6591180
Inbetalningsjournal2016-03-17Indrivningskostnader, t.ex provision
16841033
Inbetalningsjournal2016-03-17Konto för betalsätt ”Indrivning”

Leverantören skickar kapitalutbetalning till ert bankgiro

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1684
1033Inbetalningsjournal2016-03-22Konto för betalsätt ”Indrivning”
19301033
Inbetalningsjournal2016-03-22Konto för betalsätt ”Bank”

Om leverantören skickar kapitalutbetalning till annat bankgiro än det som är kopplat till BRP görs manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1684
1033XX
19301033
XX

Friskvårdsleverantörer (Manuell hantering)

Kund kommer in som köpt ett årskort via friskvårdsleverantören, man nyttjar förslagsvis betalsätt och därmed konto i kassan för respektive leverantör

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3010
1886,79Kassarapport2016-04-06Försäljningskonto Produkten
2630
113,21Kassarapport2016-04-06Moms
19152000
Kassarapport2016-04-06Konto för betalsätt ”Actiway”

Leverantören skickar kapitalutbetalning till ert bankgiro. Kan komma i klumpsumma eller per beställning.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2426
1800Inbetalningsjournal2016-04-20Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar”
19301800
Inbetalningsjournal2016-04-20Observera att bank redan konteras här, Konto för betalsätt ”Bank”

Markera omatchade betalningen som bearbetad och gör manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1915
1800XX
24261800
XX

Om leverantören skickar kapitalutbetalning till annat bankgiro än det som är kopplat till BRP görs enbart manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram då ingen omatchad betalning återfinns

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1915
1800XX
19301800
XX

Man får normalt in mindre på bank än vad som satts upp på 1915 för varje beställning. Denna differens ska stämma överens med redovisningsrapporten ni fått från leverantören och är en av anledningarna till att vi rekommenderar ett konto per leverantör samarbetar med. Det är vanligtvis en försäljningsprovision och ingående moms som ni får göra en manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram på.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1915
200XX
6060150
XXFörsäljningsprovision
264150
XXIngående moms

Friskvårdsleverantörer (Integration)

Actiway

Hanteras bokföringsmässigt som "Friskvårdsleverantörer (Manuell hantering)" då integrationen tills vidare enbart hanterar kontroll av saldo, köp och återköp - inte fakturor. Se Actiway

Benify

Kund köper produkt via Benify. Benify skapar en faktura direkt i ert BRP.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012
3301,89Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto Produkten
2630
198,11Fakturajournal2016-03-14Moms
6050280
Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto provisionsprodukten
264170
Fakturajournal2016-03-14Ingående moms
15103150
Fakturajournal2016-03-14Konto för betalsätt ”Faktura”

Benify betalar in kapitalet och använder OCR som finns på den skapade fakturan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
3150Inbetalningsjournal2016-06-10Konto för betalsätt ”Faktura”
19303150
Inbetalningsjournal2016-06-10Konto för betalsätt ”Bank"

Wellnet

Kund köper produkt via Wellnet. Wellnet skapar en faktura direkt i ert BRP.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012
3301,89Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto Produkten
2630
198,11Fakturajournal2016-03-14Moms
6050280
Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto provisionsprodukten
264170
Fakturajournal2016-03-14Ingående moms
15103150
Fakturajournal2016-03-14Konto för betalsätt ”Faktura”

Wellnet betalar in kapitalet och använder OCR som finns på den skapade fakturan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
3150Inbetalningsjournal2016-06-10Konto för betalsätt ”Faktura”
19303150
Inbetalningsjournal2016-06-10Konto för betalsätt ”Bank"


Kundkonto

Försäljning i kassan med betalsätt ”Kundkonto”

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3011
377,36Kassarapport2016-09-12Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning
2630
22,64Kassarapport2016-09-12Moms
1518400
Kassarapport2016-09-12Konto för betalsätt ”Kundkonto”

Betalning av kundkontoskulden med betalkort direkt i kassan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1518
400Kassarapport2016-09-18Konto för betalsätt ”Kundkonto”
1911400
Kassarapport2016-09-18Konto för betalsätt ”Kort”

Fakturering av kundkontoskulden via AG-faktura istället för att betala av den i kassan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1518
400AG-fakturajournal2016-10-25Konto för betalsätt ”Kundkonto”
1511400
AG-fakturajournal2016-10-25Konto för betalsätt ”Faktura AG”

Värdekort (Klippkort & Presentkort)

Klippkort för inpassering

Försäljning 10 Klipp engångsträning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2423
660,38Kassarapport2016-06-15Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630
39,62Kassarapport2016-06-15Moms
1911700
Kassarapport2016-06-15Konto för betalsätt ”Kort”

Nyttjande av ett klipp vid inpassering

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012
66,04Kassarapport2016-06-17Försäljningskonto ingående Entréprodukt
2630
3,96Kassarapport2016-06-17Moms
242366,04
Kassarapport2016-06-17Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
26303,96
Kassarapport2016-06-17Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Tömning återstående outnyttjat värde

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3693
594,34Kassarapport2017-06-30Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten
2630
35,66Kassarapport2017-06-30Moms
2423594,34
Kassarapport2017-06-30Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
263035,66
Kassarapport2017-06-30Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Klippkort för betalning

Fakturering 10 Klipp Personlig Träning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2423
3773,58Fakturajournal2016-06-15Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630
226,42Fakturajournal2016-06-15Moms
15104000
Fakturajournal2016-06-15Konto för betalsätt ”Faktura”

Nyttjande av 3 klipp

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3013
1132,08Kassarapport2016-07-15Försäljningskonto ingående Tjänsteprodukt
2630
67,95Kassarapport2016-07-15Moms
24231132,08
Kassarapport2016-07-15Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
263067,95
Kassarapport2016-07-15Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Tömning återstående outnyttjat värde

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3693
2641,51Kassarapport2017-06-30Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten
2630
158,49Kassarapport2017-06-30Moms
24232641,51
Kassarapport2017-06-30Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630158,49
Kassarapport2017-06-30Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Presentkort

Försäljning Presentkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2421
500Kassarapport2016-04-03Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
1911500
Kassarapport2016-04-03Konto för betalsätt ”Kort”

Nyttjande av 300:- genom köp av matbuffé

KontoDKVerifikattypBokföringsdag
3210
267,86Kassarapport2016-04-10Försäljningskonto Varuprodukten
2620
32,14Kassarapport2016-04-10Moms tas först vid nyttjande
2421300
Kassarapport2016-04-10Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades

Tömning återstående outnyttjat värde

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3410
200Kassarapport2017-04-30Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten
2421200
Kassarapport2017-04-30

Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades

Efterfakturerat klippkort

Inpassering med klippkortet

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012
66,04Kassarapport2016-09-12Försäljningskonto ingående Entréprodukt
2630
3,96Kassarapport2016-09-12Moms
242366,04
Kassarapport2016-09-12Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
26303,96
Kassarapport2016-09-12Moms

Fakturering av klippkortet

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012
66,04Fakturajournal2016-09-30Försäljningskonto ingående Entréprodukt
2630
3,96Fakturajournal2016-09-30Moms
151070
Fakturajournal2016-09-30Konto för betalsätt ”Faktura”
2423
66,06Kassarapport2016-09-30Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630
3,96Kassarapport2016-09-30Moms
301266,06
Kassarapport2016-09-30Försäljningskonto ingående Entréprodukt
26303,96
Kassarapport2016-09-30Moms

Betalning av fakturan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
70Inbetalningsjournal2016-10-10Konto för betalsätt ”Faktura”
193070
Inbetalningsjournal2016-10-10Konto för betalsätt ”Bank”

Periodisering

Abonnemang

Försäljning av abonnemanget Träningskort 12 månader Engångsbetalning mot faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012
3301,89Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto Produkten
2630
198,11Fakturajournal2016-03-14Moms
2971
3301,89Fakturajournal2016-03-14Periodiseringskonto Produkten
39923301,89
Fakturajournal2016-03-14”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012
15103500
Fakturajournal2016-03-14Konto för betalsätt ”Faktura”

Betalning av faktura via bankgiro

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
3500Inbetalningsjournal2016-03-25Konto för betalsätt ”Faktura”
19303500
Inbetalningsjournal2016-03-25Konto för betalsätt ”Bank”

Periodiserad inäkt mars

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3992
162,83Periodiseringsjournal2016-03-31”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012
2971162,83
Periodiseringsjournal2016-03-31Periodiseringskonto Produkten

Periodiserad intäkt april

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3992
271,38Periodiseringsjournal2016-04-30”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012
2971271,38
Periodiseringsjournal2016-04-30Periodiseringskonto Produkten

Arrangemang

Försäljning av arrangemanget Dansskola HT 2016 mot faktura med start 2016-09-01 och slut 2016-11-30

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310
1500Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto Produkten
2610
500Fakturajournal2016-03-14Moms
2971
1500Fakturajournal2016-03-14Periodiseringskonto Produkten
39901500
Fakturajournal2016-03-14”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
15102000
Fakturajournal2016-03-14Konto för betalsätt ”Faktura”

Periodiserad intäkt september

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990
494,5Periodiseringsjournal2016-09-30”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
2971494,5
Periodiseringsjournal2016-09-30Periodiseringskonto Produkten

Periodiserad intäkt oktober

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990
510,98Periodiseringsjournal2016-10-31”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
2971510,98
Periodiseringsjournal2016-10-31Periodiseringskonto Produkten

Tjänst

Försäljning av 2 st tjänstebokningar Lokalhyra inbokade i april och maj mot betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3911
3000Kassarapport2016-03-10Försäljningskonto Produkten
2610
1000Kassarapport2016-03-10Moms
2971
3000Kassarapport2016-03-10Periodiseringskonto Produkten
39903000
Kassarapport2016-03-10”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911
19114000
Kassarapport2016-03-10Konto för betalsätt ”Kort”

Periodiserad intäkt april

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990
1500Periodiseringsjournal2016-04-30”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911
29711500
Periodiseringsjournal2016-04-30Periodiseringskonto Produkten

Periodiserad intäkt maj

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990
1500Periodiseringsjournal2016-05-31”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911
29711500
Periodiseringsjournal2016-05-31Periodiseringskonto Produkten

Kombinationsexempel

Klippkort för betalning mot delbetalning

Försäljning av 10 Klipp Personlig Träning mot ”Delbetalning”. Exemplet nyttjar AG-delbetalningsplan 4 månader med försäljning i januari

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2423
3773,58Fakturajournal2016-01-16Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630
226,42Fakturajournal2016-01-16Moms måste betalas vid försäljning
15104000
Fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”

Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510
4000Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”
15174000
Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”

Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar AG eftersom man valde en AG-delbetalningsplan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1517
4000AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”
15114000
AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura AG”

Betalning sker normalt sätt månatligen, här kommer första betalningen in i februari i samband med AG-dragningen

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511
1000Inbetalningsjournal2016-02-27Konto för betalsätt ”Faktura AG”
19301000
Inbetalningsjournal2016-02-27Konto för betalsätt ”Bank”

Nyttjande av 3 klipp

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3013
1132,08Kassarapport2016-01-24Försäljningskonto ingående Tjänsteprodukt
2630
67,95Kassarapport2016-01-24Moms
24231132,08
Kassarapport2016-01-24Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
263067,95
Kassarapport2016-01-24Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Tömning återstående outnyttjat värde

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3693
2641,51Kassarapport2017-01-30Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten
2630
158,49Kassarapport2017-01-30Moms
24232641,51
Kassarapport2017-01-30Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630158,49
Kassarapport2017-01-30Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Periodiserat arrangemang över internet med återköp via BRP Online

Försäljning av arrangemanget Dansskola HT 2016 över internet med start 2016-09-01 och slut 2016-11-30

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310
1500Kassarapport2016-07-14Försäljningskonto Produkten
2610
500Kassarapport2016-07-14Moms
2971
1500Kassarapport2016-07-14Periodiseringskonto Produkten
39901500
Kassarapport2016-07-14”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
19122000
Kassarapport2016-07-14Konto för betalsätt "Internetbetalning"

Periodiserad intäkt september

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990
494,5Periodiseringsjournal2016-09-30”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
2971494,5
Periodiseringsjournal2016-09-30Periodiseringskonto Produkten

Periodiserad intäkt oktober

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990
510,98Periodiseringsjournal2016-10-31”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
2971510,98
Periodiseringsjournal2016-10-31Periodiseringskonto Produkten

Gör återköp/kreditering via BRP Online

Konto
D
K
Verifikattyp
Bokföringsdag
Info
1912
2000Kassarapport2016-11-05Konto för betalsätt "Internetbetalning"
15102000
Kassarapport2016-11-05Konto för betalsätt "Faktura"
1510
2000Fakturajournal2016-11-05Konto för betalsätt "Faktura"
3990
1500Fakturajournal2016-11-05”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
33101500
Fakturajournal2016-11-05Försäljningskonto Produkten
2610500
Fakturajournal2016-11-05Moms
29711500
Fakturajournal2016-11-05Periodiseringskonto Produkten

Periodiserad intäkt november

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2971
1005,48Periodiseringsjournal2016-11-30Periodiseringskonto Produkten
39901005,48
Periodiseringsjournal2016-11-30”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310


Innehållsförteckning

  • No labels