Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Att lägga till personal och ge dem rättigheter

 

Att söka upp alt. skapa en person eller organisation
Anonymisera person
Personkortet
Personuppslagning
Organisationskortet
Kortanpassning
Roller och användarrättigheter
Import och export av kunder
Marknadsaktiviteter (statistik)
Kundjournal
Egendefinierade fält
E-post
SMS
Import av Aspirations (Club 2.0) från Technogym
Inskrivningsstation
Automatisk uppföljning
Samtycken

Export av personer till Idrott Online

  • No labels