Child pages
  • Konfigurera avprickningsintervall
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar > Inställningar (Basuppgifter) > Avprickningsintervall för gruppaktiviteter (minuter från start)
Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under denna inställning.

Intervallet reglerar avprickning av närvarande deltagare på alla era gruppaktiviteter. Indirekt påverkas även varningar och avstängningar samt biljettutskrifter.

Avprickningsintervall för gruppaktiviteter (minuter från start) :

Inom intervallet blir deltagaren avprickad och får ut sin biljett för inbokat pass.
Ange i det första fältet när intervallet slutar och ange i det andra fältet när intervallet börjar.
Om intervallet slutar efter att passet har startat, t.ex. 15 minuter efter starttiden för passet, ska antalet minuter föregås av ett minustecken, -15.
Exempel:
Avprickningsintervall som tillåter avprickning 60 minuter innan start och 5 minuter efter start registeras med -5 i det första fältet och 60 i den andra fältet.

Exempel:
Gruppaktivitet 1 genomförs kl 13.00 - 13.30
Gruppaktivitet 2 genomförs kl 13.30 - 14.00

Avprickningsintervallet är inställt på avprickning 60 minuter innan start och 5 minuter efter start. Detta ger tillåtna avprickningsintervall:
Gruppaktivitet 1 kl 12.00 - 13.05
Gruppaktivitet 2 kl 12.30 - 13:35

BRP prickar av kunden på alla gruppaktiviteter som kunden bokat plats på och där kundens inpassering ligger inom giltigt avprickningsintervall för respektive pass. Om kunden t.ex. har bokat plats på båda gruppaktiviteterna och passerar in kl 12.45 ger detta en godkänd avprickning på gruppaktivitet 1 (tillåtet intervall kl 12.00 - 13.05) samt godkänd avprickning på Gruppaktivitet 2 (tillåtet intervall 12.30 - 13:35)

Resultatet blir att kunden prickas av och biljetter skrivs ut för båda gruppaktiviteterna samtidigt.

  • No labels